דיני מכרזים

דיני מכרזים

להכיר את כל פסקי הדין בכל הקשור למכרזים

בתחום דיני המכרזים ניתן להמשיך ללמוד את הנושא רבות כמובן מכל פסקי הדין הקיימים כי הם יוצרים גם תקדימים בתחום. למשל פסקי דין שהעמידו את חשיבות ההגינות בנושא הגשת מכרזים, למשל פסק דין אחד עורר שאלה באשר להתנגשות בין שתי מטרות עיקריות שעומדות במרכז דיני מכרזים ‏ציבוריים – האם אכן קיים שוויון הזדמנויות בהתקשרות מול רשות, לעומת היעילות הכלכלית, ופסק הדין הזה ניתן על ידי בית המשפט העליון לאחר ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים, על פי פסק הדין התקבלה עתירה נגד זכייה של חברה מסוימת בנוגע להקמה והפעלה של מערכות לחלוקת גז טבעי באזורי הדרום. אולם במקרה זה בית המשפט העליון דחה את הערעור של חברת הגז, וקבע כי יש להעדיף במשפט במקרה זה את עקרון השוויון על פני השגה של יעילות כלכלית מרבית. לכן בית המשפט קבע למשל שחברת הגז לא עומדת בתנאי הסף של המכרז, ומכיוון שמדובר במכרז משמעותי, תהיה חשובה ההקפדה על עקרונות דיני מכרזים ציבוריים בכלל ועל עקרון שוויון ההזדמנויות בפרט, ולכן בית המשפט קבע כי יש לדחות את הערעור למרות ששיקול היעילות נטה לבחור בחברת הגז.

דיני מכרזים ניתן גם לערער 

ממקרה זה ניתן להבין שגם במקרים של מכרזים עם חברות גדולות, ניתן לערער כנגדם ואף לזכות בערעור. בית המשפט הוא הגורם המוסמך ביותר לקבוע האם הייתה הגינות ושוויון הזדמנויות כפי שמחייב החוק, או האם המכרז נכתב למעשה כדי לצאת ידי חובה וברור היה למציע ההצעה איזו חברה הוא יקבל מראש. כאשר מתעורר ספק באשר לאמינות או למשל יתכן ויהיו כאן שיקולים סמויים חשוב לדעת שאפשר יהיה לערער עליהם במסגרת החוק. 

דין המכרז כדי ליצור שוויון

הנושא של פרסום מכרזים מטרתו ליצור שוויון הזדמנויות בייחוד בפעילות ציבורית, כיוון שהנושא הפרטי הוא אישי יותר ולא ניתן להתערב בו. כלומר לא רק לחשוב על היעילות הכלכלית, אלא לאפשר לכל אחד להגיש את מועמדותו למכרז, אולם אחת הטענות העיקריות העולות בנושא זה הוא שלא ממש נוצר שוויון הזדמנויות כזה וכאשר זכותו של מפרסם המכרז לבחור בהצעה הטובה ביותר.

הוסף תגובה