חשיבות הכנת תכנית עסקית

תכנית עסקית הנה מאבני הבסיס של כל עסק , גם עסקים אשר קיימים כבר מספר שנים נדרשים לערוך את תכניות המקור שלהם ,ולשנותן ולעדכנן .

הצורך נובע מכך שייתכן וחלק ממתחריהם התחלפו ,נעלמו , שינו כיוון , ייתכן  שמוצריהם / שירותים אותם הציעו בתחילת דרכם השתנו והותאמו לצרכי הלקוחות ו/או הושפעו מרגולציה , טכנולוגיות חדשות ועוד המטרות אותן הציגו בתחילת הדרך השתנו ו/או נדרשות לעדכון ועוד .

אם נתייחס לעסק בתחילת דרכו הרי שטרם תחילת תהליך בו מגישים בקשה להלוואה , לווי פיננסי או כל פעולה אחרת הכרוכה בהוצאה כספית עלינו להכין תכנית עסקית .

בעל עסק יכול לכאורה ,להוריד מהאינטרנט מאמרים ואולי גם דוגמאות להכנת תכנית עסקית ולהכין משהו בסיסי בכוחות עצמו .

אנו מציעים להימנע מהכנת תכנית עסקית לבד ,וללכת למומחים אשר אמונים על בניית תכניות עסקיות ,על מנת למנוע מפח נפש,והוצאות מיותרות וזאת תחת כותר של ניסיון לחסוך במקרה דנן הרי שהאמה " מה שזול יקר ".

מטרת התכנית העסקית ,בראש וראשונה מעין מפת דרכים עבורכם להבנה מה הצרכים הראשונים בעסק מסוג זה , לימוד על מתחרים , מוצרים /שירותים בשוק זה , נישות שאינן מכוסות עדיין , קביעת מטרות ויעדים להגשמה ועוד. בנוסף התכנית משמשת את העסק גם למול משקיעים במידה ויידרשו כאלה , לבנק למקרה בו נדרש ללוי פיננסי , ועוד.

בכל מקרה בו תחליט על צירוף משקיעים מוצע לבקש,מעו"ד  שזו התמחותו לבחון ההיבטים המשפטיים ויכסה את העסקה מבחינת שמירת סודיות ואי תחרות , הגנה על קניין רוחני במקרה הצורך ועוד.

מבנה התכנית הינו סטנדרטי והוא כולל :

תקציר מנהלים שאורכו כשלושה עמודים ובו נפרט את חזון העסק, צפי ויעדים לחמש השנים הקרובות , תיאור המוצרים /שירותים , יתרון יחסי שלך למול מתחריך , פירוט האסטרטגיה העסקית , אבני דרך משמעותיות , תזרים מזומנים , פירוט עלויות ורווחים צפויים , Break Even .

ניתוח שוק חלק זה יכול להשתרע עד עשרה עמודים ויותר תלוי בתחום , תיאור השוק בו מדובר , מגמות , כיצד ולמה המוצר/שירות אותו אנו מציעים אכן נדרש לשוק , פירוט מתחרים , ציון חסמי כניסה רגולטיביים במידה וישנם כאלה , התבססות על מחקרי שוק ומאמרים על תחום העיסוק המדובר , פילוח שוק מפורט , צרכי לקוחות ושינוי מגמות( שוק אופנה שינוי תדיר ).

המוצר /שירות

פירוט המוצר והטכנולוגיות בהן השתמשו ליצרו , תיאור השירות ויתרונות למל הקיים , ציון על איזה צורך המוצר/שירות נותנים מענה .

מודל עסקי ותכנית שווק

יש לציין באיזו אסטרטגיה ננקוט , תוך תיאור והתייחסות לסביבה העסקית בו עומד העסק לעבוד , תוך שימוש בניתוח SWOT לבחינת חוזקות , חולשות , איומים והזדמנויות .

יש לציין במפורט את מקור ההכנסות והרווחים של החברה , צפי להגעה לנקודת איזון ובהמשך לרווחיות , כיצד יתבצע השיווק , מה מדיניות התמחור , במידה ויש צורך בהפצה מהם צינורות ההפצה .

פרסום , באילו כלים אני בוחר להשתמש ,יחצנו"ת , קד"מ , מכירה אישית ועוד או אולי אינטרנט , חבר מביא חבר …

פירוט תכנית החדירה לשוק , גיוס לקוחות ושימורם .

מבנה ארגוני , הנהלה , משקיעים

פירוט המעורבים הכולל : יועצים , יזמים , מבנה ארגוני של העסק, פירוט תכנית חלוקת רווחים /דיבידנדים ואת שמות חברי מועצת המנהלים .

תכנית פיננסית

במידה ויש משקיעים על סעיף זה להבהיר מה הוצאות החברה על משכורות ותנאים נלווים , חומרי גלם , ייצור אבי טיפוס ועוד , במידה ומדובר על פנייה לבנק פירוט הון אישי שיושקע בעסק , פירוט הוצאות ועוד , בסעיף זה עלינו לציין מתי אנו צפויים להגיע לנקודת האיזון .

נספחים

בסעיף זה נוסיף את כל המסמכים החשובים אשר לדעתנו יסייעו בידינו להשפיע על הבנק ו/או המשקיע/ים לסייע לנו לממש את תכניתנו העסקית ולהוציאה לפועל

הוסף תגובה