מה צפוי לחברה ללא תמחיר ?

מה צפוי לחברה ללא תמחיר ?
                           חברה ללא תמחיר ?  / ערן כהן, MBA

 

תיראו מופתעים (?)…רוב החברות מפעילות מדיניות המחרה, מיעוטן עורך בדיקת תמחיר.

 

המחרה = PRICING כמה לגבות עבור מוצר/שירות, על בסיס שיקולים שיווקיים.

תמחיר = COSTING בדיקה חשבונאית כמה עולה לחברה ייצור מוצר/שירות.

 

למה זה קורה ? 

הרי ללא החלטת המחרה לא נדע כמה לגבות. לכן היא חיונית.

מאידך אין חובה חוקית לנהל תמחיר על שיטותיו השונות בכל עסק. בהיעדרו לא ברור אם מובטח רווח.

מה קורה לחברה שלא עורכת תמחיר מדויק ?

לא ניתן להבטיח שמתקיים בה רווח לכל מוצר, ואז או שנמצא מוצרים מחוללי הפסד, או שנמצא סיבסוד צולב בין מוצרים.

 

חברת כח אדם פנתה לעזרתנו, בטענה ש"אין כסף למרות שאנו פועלים ברווח". בדיקה העלתה שהחברה מגדירה "רווח" מעל לכיסוי ההוצאות הישירות של העובדים הישירים המועסקים אצל הלקוחות, כולל הפרשות סוציאליות.

אילו נערך תמחיר ספיגה מלא היו מבחינים, שהוצאות תקורה לא הועמסו על חישובי המחיר, בתוכן גם שכר עובדי מינהלה ואחזקת משרדי החברה. עקב כך נאלצו לגייס מדי תקופה הון חיצוני נוסף.

 

אם החשבונאות הפיננסית משרתת גם גורמי-חוץ, התמחיר נועד למנהלי החברה לקבלת החלטות בדבר כדאיות קוי-יצור, תכנון תקציבי ותמיכה בהחלטות המחרה. מי שיקבל החלטות המחרה רק לפי כיסוי הוצאות ישירות, ללא קבועות ועקיפות, ימצא עצמו שוחק את ריווחיות החברה עד לנגיסה משמעותית בהון העצמי והזדקקות להלוואות מיותרות.

 

חברה בענף הרכב ביקשה עזרתנו לאחר שתמיד חסר כסף בעסק, מה שקרוי "הון חוזר". בדקנו ומצאנו התופעות הבאות – אין תמחיר, המחרה מתבצעת לפי המקובל, לקוחות משלמים רחוק (באופן שנצברו מאות אלפי ש"ח בדו"ח גיול חובות לקוחות). החברה שימשה למעשה ספק אשראי בחינם ללקוחותיה. בדיקה תמחירית העלתה שלא נכללו בחישובים פרקי הזמן בין פרוייקטים (עבורם אין תשלום לקוח) ואף עלויות מימון חובות לקוחות, עד מועד פרעונם. התוצאות גרמו לשינויי המחרה, וקיצוץ אשראי לקוחות לשיפור נזילות ורווחיות.

 

מנהל חברה שאינו מעוניין בפגיעה מתמשכת בהון החוזר, בתזרים המזומנים ולאורך זמן בהון העצמי של החברה, כדאי שיטמיע הכנת תמחיר מעודכן לעלויות הנוכחיות, תוך המשך עדכון תקופתי בעתיד.

 

לשאלות – bus1dept@gmail.com

©כל הזכויות שמורות…

הוסף תגובה