משה מנקודת מבט ישראלית

 

סיפור של ציור – משה יורד מהר חורב עם לוחות הברית, מנקודת מבט של יהושוע בן נון 

הזמן והאדם
מלכי "החיקסוס" שלטו במצרים עד 1550 לפני הספירה, ויש איזכורים ל"היברו" שחיו איתם בהרמוניה. החליפו אותם "הפרעונים" עד בערך 1000 לפני הספירה. זמן המלכים דוד ושלמה. תיאור זה יש לו סימוכין בתורה. (שמות א8)" ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף". השושלת הבאה ה18 הייתה של הפרעונים מיסדי הממלכה החדשה, והתחיל אותה אמשהס ה.1 אחריו קמו 13 מלכים 4 מהם עם השם "משהס" בסוף. פרעה שם שבא מיוונית לציין ארמון, יוחס למלך לראשונה ב1450 לפני הספירה. רעמסס(רמשהס) הגדול ה1 היה מייסד השושלת ה19 וחי בין השנים 1295 – 1186 והוא מוזכר גם כן בתורה. (שמות א11) "ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתום ואת רעמסס" יש לציין שכל מלכי מצרים מהשושלת החדשה על פי תיאורים, ואומנות היו "כושים" ושמוצאם היה בסודן או כוש. כלומר ישראל שועבדו לדעתי על ידי רעמסס הגדול, ומשה היה רועה צאן יתרו כשפרעה מת (שמות ב23) "ויהי בימים הרבים וימת מלך מצרים…" מעניין גם הסיפור של ציפורה אשתו בת יתרו כהן מדיין. (במדבר יב1) ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח כי אשה כושית לקח." לפיכך ברור שמשה, משפחתו, ועמו, לא היו כושים, להבדיל מהאצולה המצרית. דבר המעלה שאלות לגבי גידולו כנסיך בחצר פרעה, כי ודאי שצבע עורו הבהיר היה מפתח לבעיות זהות והקלטות בארמון המלך. (שמות ב11) " ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו…" כאן גם מפגין משה לראשונה את כוחו הפיזי. (בשמות ב17) "ויבואו הרועים ויגרשום ויקם משה ויושיען" משה לבדו מצליח לגרש רועים. נראה שלמשה הייתה חזות וכח פיזי מרשימים. בהנחה שהוא נשא את לוחות הברית לבדו מההר למטה, כיברת דרך רצינית היא עדות נוספת לחוזקו.

הסנה
משה הכיר מימים את הר חורב(שמות ג1 ) ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין. וינהג את הצאן אחר המדבר. ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך יהוה אליו בלבת אש מתוך הסנה. וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל"??? הסנה לא מוצג כמקובל כ"שיח". אלה כחומר שבוער ולא מתכלה! במקורות אין שום איזכור נוסף לסנה? 

יתרו והתורה
מעמד הר סיני היה לגמרי יוזמה של יתרו ולכן הוא גם מתכבד בפרק שלם. יתרו רואה את חותנו מותש מלשפוט את העם, ומציע לו לכתוב את "דברי האלהים", ולמנות שופטים לממשם. ברור ששני אנשים אלה שגדלו בחצרות המלך, יודעים דבר על חוקים, ושילטון. 

מעמד הר סיני או "חורב" 
בני ישראל חונים על יד ההר משה עולה אל ההר ומדבר עם אלוהים. חוזר לעם ומציע ברית. אתם העם תקיימו את מצוותי וחוקי, ואני בתמורה… אקבל אותכם כעם נבחר. העם מסכים כמובן, ומשה חוזר עם מסר של הסכמה לאלוהים. אלהים גם מגביל את העם מלהתקרב להר. וכל המפר זאת ימות מסקילה או יריה…באבנים. ואלוהים יורד אל ההר(שמות יט16) "ויהי קולות, וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאד…" ובהמשך " והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו יהוה באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאד". (ובשמות כ18) "וכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת קול השופר, ואת ההר עשן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק" אני קורא תיאור ויזואלי זה, והאסוציאציה הראשונה שעולה בראשי היא… הר געש? והסנה שבוער ואינו אוכל מתחבר לי מיד עם לבה! בנקודה זו הייתי זקוק להבהרות. החלטתי לבדוק אם יש בסיני הר געש שהיה פעיל בשנים 1450 -1200 לפני הספירה. דבר ראשון השבר הסורי אפריקאי עובר בסמוך, ויכול ליצור הרי געש. ובספר דרום סיני- מרחב שלמה, בהוצאת משרד הבטחון כתוב(עמוד26 שורה 5( "פסגת הר משה עצמה אינה אילה מילוי הלוע של הר געש קדום, וניתן בנקל לראות באיזור את כיוון הזרימה האנכי של הלבה , אשר עלתה וזרמה בעבר דרך לוע זה. הסלעים הוולקניים התגבשו על פני השטח. סלעים כהים אלה דומים לבזלת והם מופיעים בכל חלקי דרום סיני." כלומר צריך לתאר את ג'בל מוסא כדי להראות את הר סיני שלי. עכשיו קיבלתי אומץ הרמתי טלפון מלוס אנג'לס לפרופסור ישעיהו לייבוביץ בירושלים ולאחר זמן מה הוא היה על הקו, ובנימוס רב שמע אותי, ובסוף אמר "תראה אני אדם דתי. תיאוריה כזו היא בניגוד לאמונתי…" אני "מאמין" שאמונה כזו ואמת כנראה בעייתיים, אבל אני צייר ולא פילוסוף. אז אני ממשיך הלאה. יש לי ויזואליזציה של משה ושל הר סיני, אני צריך עכשיו לוחות 

לוחות הברית
ברור לי שלוחות הברית הם לוחות של ברית דאאאא. כלומר הם צריכים להיות בצורה מסויימת, בגודל מסויים, וכתובים בשפה מובנת לבעלי הברית. חיפשתי בספרית אוניברסיטת יו סי אל איי שבה הייתי מנוי, ומצאתי דוגמאות לבוש ואביזרים של מצרים ונסיכים היות וישראל לפני המסע למדבר כדי לעבוד את אלוהים. "השאילו" מהמצרים בגדים ותכשיטים. עכשיו היה לי מושג איך להלביש את משה. הלוחות לעומת זאת היו בעיה. הצורה המקובלת בכל המזרח התיכון הייתה גובה מטר וחצי עם כתר כלומר כיפה עגולה( בניגוד לפיסלו המפןרסם של האמן האיטלקי מיכאלאנג'לו שבהם הלוחות רבועים כנראה לפי המסורת שלו) אבל איך הם נכתבו? ובאיזה שפה? ערכתי חיפוש בספריה הנ"ל לסוגי הכתב שנמצאו בזמן משה, והסתבר שהיו בגדול 3 סוגי כתב באיזור: כתב החרטומים המצרי,כתב היתדות המסופוטמי, והכתב הפיניקי שהיה נפוץ בכנען עד אחרי הספירה. מסתבר שאבותינו כולל מלכי ישראל, ואפילו בר כוכבא בעצמו, הטביעו מטבעות בכתב זה. הכתב עצמו נוכח על השקלים הישראלים, בכתובות קיר פרוטו סינאיים, ולהבדלה במגילות הגנוזות מקומראן שנכתבו בעברית מודרנית(ארמית שבאה מגלות בבל) אבל השם של אלוהים בהם נכתב בכוונה ולהבדיל בכתב הפיניקי הכנעני. טוב אז יש כתב. יש לוחות, ועשרת הדיברות כתובות עליהם כברית (שמות לב15) "ושני לוחות העדות בידו לוחות כתובים משני עבריהם מזה ומזה ההם כתובים.והלוחות מעשה אלוהים המה. והמכתב מכתב אלוהים חרות על הלוחות. תרגמתי את עשרת הדיברות לכתב פיניקי כמו שהוא מופיע על השקלים, וחילקתי אותו לארבע על כל צידי הלוחות. יש! עכשיו. איזה אירוע לתאר? מעמד הר סיני. הברית הסימבולית בין המזבח שמייצג את אלוהים ובין שניים עשר המצבות שמיצגות את השבטים, וטקס שפיכת הדם על המצבות כברית. או משה מגלה את עגל הזהב שהעם היה צריך כויזואליזציה לאלוהים שהוציא אותם ממצרים. או משה עם לוחות הברית. ואז החלטתי. עצמתי עיני, ונסעתי בזמן להיות בפגישה של משה ויהשוע בהר, בדרכו למטה למסור לעם את התורה. 

הציור הושלם תוך 15 חודשים נמסר למזמין יצחק שפר מלוס אנגלס. הציור כיום בבעלות האדון המכובד נאזאריאן מבברלי הילס קליפורניה, ומוצג לראווה בחנותו שברודיאו דרייב. לציור נוצרו חיקויים רבים. ובית כנסת יהודי פרסי בלוס אנג'לס אפילו עשה לזה העתק גרוע בגודל טבעי למרות מחאותי. הכנתי 5000 פוסטרים שהתחלקתי חצי עם משקיע. וכרגע נשארו .ברשותי כ-500 פוסטרים שאני מעונין לתת למטרות צדקה 

הוסף תגובה