נתניהו בעל המאה חסר הדעה

נתניהו מחזיק אומנם בהון עתק של כמאה מיליון שקל, אותו בעיקר עשה על ידי שנוררות של מולטי מיליונרים שאליהם חבר (קשר מגעיל של הון – שלטון). בניגוד לאימרה הידועה שבעל המאה הוא בעל הדעה הרי שדעתו לא נחשבת בדירקטוריון המשפחתי, שלפי הביוגרפיה של בן כספית עליו הוא נמצא בו בדעת מיעוט. נתניהו מתהדר בזיקתו לתנ"ך – אכן שני גיסיו ממשפחת בן ארצי היו חתני תנ"ך וגם בנו הגיע להישג יפה בחידון התנ"ך לנוער.

אם כך ניתן לגייס את התנ"ך בהקשר לנתניהו. במשלי כתוב "אוהב כסף לא ישבע כסף", והנה נתניהו אף פעם לא מגיע לשובע מכסף, כמו אותו פאקמן שבולע ובולע ולא נודע כי בא אל קירבו. ואם לא די בכך ינון מגל אוויל הרוח אסף לו במגבית מגוחכת שבעה מיליון שקלים – סכום ענק שנתניהו ימצא כבר דרך לצרף אותם בשמחה להונו, גם אם אסור לו לעשות זאת כאיש ציבור.

לגבי המגבית הרי שההקשר התנ"כי שלה הוא לאחד מסיפורי התורה העוסק בפרשת עגל הזהב. מאחר ומשה בושש לרדת מהר סיני פקעה סבלנות העם וביקשו מאהרון אחיו שיבנה להם עגל זהב. העגל נקרא שם עגל מסכה ונתניהו הוא מסכה, מבט פניו לא מבטא אמת, כולו זיוף אחד גדול. עגל הזהב הפך למטאפורה, סגידה לחומר ורדיפה חולנית אחרי ממון – מה שהולם את נתניהו. בשם בניית העגל כל אחד מבני העם תרם את זהבו באופן נאיבי ומוכה סנוורים כמו במגבית האומללה של ינון מגל למען נתניהו.

בימינו הביטוי "עגל הזהב" משמש בהקשר של סגידה לחומר ורדיפה אחרי כסף וממון. הרי זה מה שמעניין את נתניהו ובני משפחתו החומרניים והקמצנים ששלטון נתניהו שימש להם אמצעי להעשיר את עצמם עוד ועוד ללא הגבלה. עיניי הציבור טחו לראות עובדה זו ועדת מעריציו ראה בו לא פחות מאשר המשיח ולא כאחד שעושה את השלטון קרדום לחפור בו – לקבל עוד ועוד הטבות ועוד ועוד להגדיל את נכסיו. נתניהו הוא כאמור עגל הזהב גם בעיניי העגל שלו ולא אכפת לו שגם בני העשירונים התחתונים תורמים לו את שארית כספם כדי לממן לו כביכול את משפטו. הבסיס למגבית הזאת האומללה היא החשש שמאחר ונתניהו ידוע כקמצן חולני לא ירצה לממן את משפטו וילך לעסקת טיעון גם אם לצורך העניין הוא מרגיש שהינו חף מפשע. אבל נתניהו גם יקח את הכסף והזהב הנוצץ וגם יחתום אולי על עסקת טיעון. הרי אצלו הכסף חשוב יותר מהשלטון, כי השלטון הרי הוא עבורו כלי לעשות עוד ועוד כסף, לאגור עוד ועוד ממון עד בלי די.

אם בתנ"ך עסקינן הרי שנתניהו הוא גם הנמשל של האטד במשל יותם. במשל מי שמוכן לשלוט אלה לא העצים אשר נותנים פרי, כלומר האנשים שרואים בחייהם חשיבות לתרום לחברה ולהקדיש את חייהם לצרכים פרודוקטיביים. נתניהו הינו שיח הסרק אשר מוכן לשלוט בכל מחיר, וכמו שנאמר במשל מי שחסה בצילו יצא אש מנתניהו ושרפה אותו.

את רשימת השרופים של נתניהו קל למנות אחד לאחד. בכולם הוא השתמש כשהיה צריך אותם וזרק ללא סנטימטים כשלא היה לו בהם צורך, והרשימה ארוכה: נפתלי בנט, בני גנץ, יאיר לפיד ולא חסרים עוד ועוד. הוא גם ידע לפרק מבנים פוליטיים שעמדו בדרכו – כמו למשל רשימת כחול לבן, הרשימה המשותפת, מפלגת קדימה ועוד.

שכל אלו קמו יום אחד ובעצה אחת הדיחו אותו מהשלטון – זה כבר לא נחשב לגיטימי.

תתפקחו כבר רבותיי אסירי האיש הזה, כי הוא לא ראוי להיות אפילו מחלק תה במשרד ראש הממשלה.

הוסף תגובה