סוכנות לביטוח – איתור כספים אבודים

אילו סוגי כספים אבודים יכולים להיות לכם?

חסכונות פנסיונים לא פעילים 
כספים שהפקדתם בעבר (כשכירים או כעצמאים) בקרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי חיים או קופות גמל. רוצים לדעת עוד על חיסכון פנסיוני וההבדל בין המוצרים השונים? צפו בסרטון פנסיה – הסבר למען המחר.
חשבונות וחסכונות לא פעילים בבנק 
חשבונות עו"ש או פיקדון לא פעיל, במטבע ישראלי או במט"ח, שפתחתם בבנק שאינו הבנק הרגיל שלכם או חסכונות שחסכתם ושכחתם מקיומם. אילו חשבונות, שעברו 10 חודשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו. פיקדונות לא פעילים כוללים גם חשבון עו"ש שחלפו 10 חודשים מהיום שבו נתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו. קראו עוד על מה שבאמת צריך לדעת על ניהול חשבון בנק.

ביטוחים שרכשתם 
פוליסות שאינן בתוקף, מוצרי ביטוח המשמשים כחיסכון פנסיוני (לדוגמה ביטוח החיים שנלווה ל"ביטוח מנהלים"), ביטוחים שנערכו לתקופה של עד שלושה חודשים וביטוחים שרכשתם בעבר וכיום אינם מתאימים לצרכיכם.​ קראו עוד איך לאתר את כל סוגי הביטוחים שלכם?​

כספים שירשתם מקרוב משפחה שנפטר 
חשבונות בנק, חסכונות, חסכונות פנסיוניים או ביטוחי חיים שהיו על שם הקרוב שנפטר.

לקשרים סוכנות לביטוח הסכמים מיוחדים עם חברות הביטוח המאופיינים במחירים אטרקטיביים, הנחות ותנאים, והחשוב ביותר כיסויים מיוחדים במיוחד עבור לקוחותינו אצל חברות הביטוח הגדולות בשוק..

אנו מתחייבים לשמור ולהגן על פרטיות כל לקוח ולקוח בחברתנו בכל הקשור לביטוחיו ולא להעביר המידע לצד שלישי שלא מטעמנו.

קשרים סוכנות לביטוח מייחסת חשיבות רבה לאיכות המוצרים והשירותים המסופקים על ידה.  החברה מאמינה
כי השגת רמת  מצוינות, תגרום לקשר ארוך יעיל ומוצלח עם לקוחותיה.
"השקט שלך ההצלחה שלנו".

הוסף תגובה