ספר השיאים של התנ"ך

ספרים

הגדול ביותר 

ספר תהילים מספר פרקיו 150. מבחינת המלים ספר ירמיהו יותר מ-21000 מלים 

הקטן ביותר 

ספר עובדיה המכיל פרק אחד בלבד. (21 פסוקים ו-291 מלים) 

פרקים
הקצר ביותר פרק קי"ז בספר תהילים שני פסוקים בלבד! 

הארוך ביותר פרק קי"ט בתהילים המכיל 176 פסוקים. 

פסוקים

הקצר ביותר 

"אדם שת אנוש" (דברי הימים א') 

הארוך ביותר 

פסוק ט' במגילת אסתר בן 43 מלים. 

מלים
הארוכה ביותר 

יש שלוש מלים בנות 11 אותיות: 

"והאחשדרפנים" (במגילת אסתר פסוק ט') "וכעלילותיהם" (יחזקאל ז') 

ו"וכתועבותיהן" (יחזקאל ט"ז) 

הקצרה ביותר 

"ה" (דברים ל"ב פסוק 6) האות היא ה רבתי המהווה מלה בפני עצמה. 

המלה הרווחת ביותר היא המלה "את" המופיעה בתנ"ך 11,841 פעמים, אחריה המלה "על" 5,846 פעם ובמקום השלישי המלה "כל" 5,504 פעם. 

אישים
הגבוה ביותר עוג מלך הבשן שאורך מיטתו היה תשע אמות. על גלית הפלישתי נאמר שגובהו היה שש אמות וזרת. 

האיש החזק ביותר

(אמה היא לפי המשוער חצי מטר) 

החזק ביותר שמשון הכה לבדו אלף איש בלחי חמור. 

מרובה העצבאות 

לאחד הענקים ילידי הרפה היו לפי ספר שמואל ב' 24 אצבעות.

 

המבוגר ביותר 

מתושלח חי 969 שנים. 

בעל מספר הנשים הרב ביותר 

לשלמה המלך היו אלף נשים. 

היולדת הקשישה 

שרה הייתה בת 90 כשילדה את יצחק. 

המוליד הקשיש ביותר 

נח היה בן 500 כשהוליד את שם ,חם ויפת. 

[עריכה]שמות
השם הרווח ביותר לגבר 

13 אנשים שונים נקראו בשם משולם 12 בשם זכריה ו-11 בשם יואל. 

שם ארוך ביותר 

"פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום" בנו של ישעיהו הנביא. 

השם הארוך ביותר במלה אחת הוא "נבוכדראצור" אחת הצורות לשמו של מלך בבל. 

השם הנזכר מספר הפעמים הרב ביותר בתנ"ך 

דוד (או דויד) 1023 פעם. 

משה הוא השם הניזכר ביותר בתורה וסך-הכל בתנ"ך 770 פעם. 

הוואי חיים

מלחמה ושלום 

אחרי השופט אהוד בן-גרא שקטה הארץ 80 שנה. 

צום ואבל הצום הממושך ביותר הוא צומו של משה ארבעים יום וארבעים לילה (שמות ל"ד) והאבל הממושך ביותר הוא על יעקב שבעים ושבעה יום (בראשית נ'). 

תופעות טבע

היום הארוך ביותר היום בו אמר יהושע בן-נון,"שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון". 

רעידת האדמה החזקה ביותר 

זו שהתחוללה בימי המלך עוזיהו ונזכרת בספר עמוס פרק א' פסוק א'. 

שבטים

הגדול ביותר 

שבט יהודה שמנה אחרי יציאת מצרים 76,500 נפש. 

הקטן ביותר 

שבט שמעון שמנה אחרי יציאת מצרים 22,200 נפש. 

שמות שהיו לסמלים

יופי 

התנ"ך מציין במיוחד את יופיין של שרה ,רבקה, רחל ואסתר. מבין הגברים מצויינים בקטגוריה זו שאול, דוד ואבשלום. 

שומן עגלון מלך מואב עליו נאמר שהיה "איש בריא מאוד". 

גיבור 

שמשון שהכה לבדו אלף איש בלחי חמור. 

מהיר עשהאל שהיה קל ברגליו כאחד הצביים בשדה". 

חכם שלמה המלך שהיה לפי הכתוב חכם מכל בני קדם ומכל חכמת מצרים. 

שיכרות נח ולוט. 

ידוע סבל איוב. 

טיפש אחשוורוש. 

נאמנות רות המואבייה שדבקה בחמותה. 

רמאות לבן הארמי שהטנה את יעקב. 

זכות ראשונים

בעל החיים שנזכר לראשונה במפורש התנינים הגדולים הנזכרים ביום החמישי לבריאה. 

המקצועות הראשונים 

רועה צאן (הבל) עובד-אדמה (קין) 

העיר הראשונה העיר חנוך שקין בנה אוצה וקראה על שמו (בראשית ד') 

הנכד הראשון 

חנוך בן קין נכד לאדם וחווה. 

המוזיקאי הראשון יובל בן למך "אבי תופש כל כינור ועוגב". 

הנגר הראשון נח שבנה את התיבה להשרדות מפני המבול. 

הוסף תגובה