ערכים וניהול קריירה להגשמה עצמית

"ערכים לבני-אדם הם כמו שורשים לעצים. ללא שורשים, עצים נופלים ברוחות סער עזות. ללא ערכים, בני אדם נופלים, כשמכים בהם משברי הקיום". 
(קרלוס ריילס, פילוסוף ספרדי).

מטבעו, כל אדם שואף להצליח בחיים בכלל ובחיים המקצועיים בפרט. 
על מנת לממש זאת, יותר ויותר אנשים מגיעים לאימון לניהול ופיתוח הקריירה ומגלים כי באמצעות הגשמה עצמית ניתן להגיע להצלחה זו.

הצעד הראשון לקראת ההצלחה בקריירה  הוא האמונה ביכולת האישית ליצור מציאות של חיים מלאי סיפוק, הגשמה ומימוש רעיונות ושאיפות. 

רגע לפני הבחירה בתחום המקצועי כדאי לברר מהי "ההגשמה העצמית" שלנו ?
מה מניע אותנו וגורם לנו לתחושת סיפוק ואושר ?

ממחקרים שאביא בהמשך נמצא, כי סולם הערכים האישי של כל אחד מאיתנו למעשה הוא מקור ההנעה, המוביל להגשמה עצמית ושם טמונה הצלחתנו. 
הערכים הם למעשה הנוסחה שמניעה את האדם במסלול חיים מסוים. ככל שהאדם יהיה מודע לערכיו כך בחירותיו בחיים יהיו שלמות ומוצלחות יותר. 
כאשר נזהה ונכיר  מהם הערכים המנחים בקבלת החלטות בחיינו, נוכל להגיע 
להגשמה העצמית הנכספת – שיא פסגת החיים כפי שטען אברהם מאסלו, פסיכולוג יהודי-אמריקני הנחשב לאחד התיאורטיקנים המרכזיים של הפסיכולוגיה ההומניסטית.
מאסלו טען כי הגשמה עצמית היא צורך ואליה הפרט תמיד שואף.

דוגמא לערכים  היכולים להוות כערכים מנחים בחיינו:
שוויון, הצלחה, חסד , הכרה, כבוד, הנאה, אהבה וקבלה, הישגיות, יצירתיות, נתינה, חדשנות,תחרות, מצוינות, שיווין וצדק ועוד.

מה נכתב על כך בספרות המקצועית/ מחקרית ?

Rokeach) 1973) מגדיר את המושג "ערך" כאמונה עקבית בהעדפה אישית או חברתית של אורח התנהגות או מטרה קיומית מסוימת על פני אורח התנהגות או מטרה קיומית אחרת או מנוגדת. 
שוורץ (Schwartz 1992)  מגדיר ערכים כמטרות מוטיבציוניות המשמשות כעקרונות מנחים בחיי האדם.
עוד לפי שוורץ ערכים מוגדרים במילים ובביטויים כלליים ברמה של מחשבות ורגשות והם גורמים למוטיבציה לעשייה.  
ערכים אלה משפיעים על המציאות שאנו יוצרים ועל הבחירות שלנו.
המטרות שלנו, שאנו קובעים לעצמנו הם, למעשה, הפרוש המוחשי לערכים שלנו.
כלומר, המטרות האישיות של הפרט נגזרות מערכיו. כמו כן יש לציין, כי הערכים של האדם יעצבו את הגישה והפרשנות שהאדם נותן לסיטואציות בחייו. והם ייקבעו את האסטרטגיות בהם ייבחר האדם על מנת להשיג את יעדיו. לפיכך מודעות  למערכת ערכים בסיסית היא המפתח להצלחה ולהגשמת מטרות.

בתהליך ה-Coaching (אימון להצלחה ומימוש עצמי תוך השגת יעדים) של אדם או ארגון ניתן לחשוף את ערכי הליבה שקיימים בדרך כלל ברובד לא מודע. גילוי זה מלמד אותנו מה חשוב לאדם ברמה הבסיסית ביותר.

 

ערכים יוצרים זהות 

שוורץ מתאר 4 טיפוסים מתוך מחקר בשנות התשעים שחזר על עצמו בכ- 15 מדינות במשך 20 שנה בכל המחקרים עלו ערכים. אין הרבה תיאוריות שנחקרו באופן כל כך אינטנסיבי ותוקפו ברמה כזאת.
באמצעות המיון לטיפוסי העל והערכים המשתייכים לכל טיפוס ניתן להסביר את בחירותיו של אדם ואת מטרותיו המוטיבציוניות.
 


טיפוס על – שמרנות
ערכים אופייניים:
קונפורמיות: נימוס, ציות,כיבוד הורים,משמעת עצמית.
מסורת: השלמה עם נסיבות החיים, עזרה לאחרים, כבוד למסורת, מתינות, ענווה.
בטחון: בטחון לאומי, ניקיון, סדר חברתי, השבת טובות לזולת, בטחון המשפחה
 
טיפוס על:פתיחות לשינויים
ערכים אופייניים:
גרייה, למידה:חיים מרגשים, חיים מגוונים, העזה.
הכוונה עצמית: חופש, יצירתיות, עצמאות, בחירת מטרות, סקרנות.
 
טיפוס על: התעלות מעל ה"אני"
ערכים אופייניים:
אוניברסאליות :הגנה על הסביבה, עולם של יופי, אחדות עם הטבע , רוחב אופקים, צדק חברתי, שוויון, חוכמה, עולם של שלום.
טוב לב:יושר, עזרה לאחרים, סלחנות, נאמנות, אחריות.
 
טיפוס על : הבלטת האני
ערכים אופייניים:
השגיות: יכולת, הצלחה, שאפתנות, יכולת השפעה.
כוח: כוח חברתי, עושר, סמכות.
נהנתנות: הנאה, עונג.

"קונפליקט ערכים" כיוצר שינוי 

בכל מקום עבודה קיימת תרבות ארגונית הנגזרת מערכי הארגון שהתפתחו במהלך השנים באופן מכוון או בלתי מכוון.
ערכי הארגון יוצרים קודי התנהגות שאותם רוצה הארגון להשיג. ערכים כאלו יכולים להיות מצוינות, יציבות, רווחיות, חדשנות חסכנות וכו'.
במצב שאחד מערכים אלה סותרים את ערכיו האישיים של העובד נוצר אצל הפרט "קונפליקט ערכי" והוא חש "שמשהו לא מתאים" לו ומאידך מצב זה מביא אותו למודעות גבוהה יותר לערכיו האישיים.

חשוב לציין, כי ערכי הפרט מאורגנים אצלו במעין מערכת הירארכית עפ"י מידת חשיבותם עבורו ולכן מערכת זו שונה מאדם לאדם.  מכאן, שקונפליקט משמעותי אצל הפרט יתקיים כתוצאה משינויים בערכי הארגון הנוגעים לערכיו האישיים. מכאן משתמע כי ככל שהשינויים הארגוניים יעמדו בסתירה בערכים הנמצאים בראש סולם ההיררכיה הערכית של הפרט אזי יתפתח קונפליקט משמעותי אצל הפרט עקב הצורך בהתמודדות עם השינויים. היות ומערכת הערכים הינה דינאמית, קיימת אפשרות כי הפרט ימצא דרכים ליישוב הקונפליקט הפנימי והתאמת ערכיו האישיים לערכי הארגון המשתנים. מאידך יתכן כי קונפליקט זה יהיה משמעותי מאוד עבור הפרט אשר לא יוכל להתאים את ערכיו לאלה של הארגון ומכאן שהפרט יוביל למהלכים של שינוי תפקיד או שינוי מקום עבודה.
לדוגמא בראשית שנות האלפיים, תקופה שבה המשק בישראל היה במיתון, ארגונים הפכו להיות תחרותיים יותר, נעשו מיזוגים רבים ושיתופי פעולה, אשר השפיעו רבות על 
ערכי הארגון וכמובן על התרבות הארגונית.
מציאות זו גרמה לשינויים בהתנהגות הארגונית, באווירה הארגונית ובעבודה היום-יומית. עובדים רבים הגיעו למצב של "קונפליקט ערכים" ובפני דילמה לגבי מקומם בארגון. חלקם ניסה להתאים את ערכיו לערכי הארגון החדשים, לעיתים באמצעות פעולות יזומות מצד הארגון, וחלקם קבלו החלטה לעזוב את מקום העבודה.

הקשר שבין  ערכים, והצלחה במקום העבודה 
מחקרים נוספים הראו, כי התאמה בין ערכיהם האישיים של העובדים  וערכי הארגון בעלת קשר ישיר לרמת המחויבות הארגונית של העובדים, שביעות רצונם מעבודתם בארגון ומהתפקיד אותו הם ממלאים  וכו' .

נטיית האדם בבואו לבחור מקום עבודה מבוססת על סיפוק והנאה שיוכל להפיק ממקום העבודה, ללא תלות בתמורה הכלכלית העשויה לנבוע מכך. מקור הנטיות הערכיות האישיות של הפרט הינן באירועים שונים בחייו האישיים ובסביבתו התרבותית. ככל שהאדם יבחר בסביבה ההולמת את דפוס הנטיות שלו כך הוא יהיה מרוצה, מצליח ומתמיד בעבודתו. מכאן, כי למערכת ערכיו האישיים של האדם קשר הדוק למידת התאמתו של הפרט למקום העבודה ותחום העיסוק אותו הוא בוחן.תהליך שינוי מתחיל במסע לגילוי הערכים האישיים

גילוי ערכינו האישיים מתקיים באמצעות התנסויות החיים, לרבות התמודדות עם
"קונפליקט ערכים" או בתהליך אימון Coaching בו נבין מה מניע אותנו.
 בתהליך זה ננסה לחפש תשובות לשאלות שיסייעו לנו לגלות את ערכינו כגון: 
מה משמעותי לנו בחיים, איך נגיב לסיטואציות שונות, מה גורם לנו סיפוק ואושר, מהם הגבולות שלנו בזוגיות, קריירה, בחברה ועוד. ומה מניע אותנו בקבלת החלטות בבחירות המשמעותיות שלנו בחיים. 
מודעות גבוהה לערכנו תסייע רבות לפיתוח הזהות האישית, לביטחון האישי וליכולת שלנו לקבל החלטות עתידיות  נבונות המתאימות לנו.

לסיכום, גילוי הערכים האישיים שלנו הינו אמצעי חשוב ליצירת שינוי ומימוש החזון שלנו בקריירה ובכל תחומי החיים, וזאת על מנת להגיע להגשמה עצמית ולמציאת תחום העיסוק המתאים לנו.

בתהליך האימון בו אני עוסק ישנו מקום מרכזי להרחבת המודעות לערכיו של המתאמן מה שמביא לתוצאות מדהימות. 
לקבלת פרטים נוספים 054-6225290 www.shaharz.com
 

הוסף תגובה