פלינדרום שעשועון מלים

פלינדרום הוא מלה, מספר או משפט אשר ניתן לקרוא אותו משני הכיוונים, משמאל לימין ומימין לשמאל. מקור המלה הוא יווני (palin – שוב dromus – ריצה).

השם נתן למשל הוא שם פלינדרומי, וכן המלים זוז, הסוסה, היפהפיה. המלה הפלינדרומית הארוכה ביותר בשפה העברית שיש לה משמעות היא "ולכשתשכלו". המלה הפלינדרומית הארוכה ביותר בלועזית הנכתבת בעברית היא "טריומוירט" (שלטון של שלושה אנשים ברומי העתיקה).

לפלינדרומים אין ערך לשוני, והם נועדו בעיקר לשעשועי לשון, והם פרי יצירתיות של אמני שפה שביטאו את כושר יצירתם והמצאתם הלשונית. אך הם מוסיפים חן ולחלוחית של חיים ומהווים גם מקור לא אכזב לחידונים וחידודי לשון.

דוגמאות
שמות: אסא, דוד, פיליפ.

שלושה דורות בתנ"ך הנושאים שמות פלינדרומים:

ישי, דוד, נתן (ישי היה אבי דוד ונתן אחד מבניו). 
המלה הפלינדרומית הארוכה ביותר בתנ"ך היא "לאיתיאל", המופיע בספר משלי, ועל שמה קרא רבי יהודה אלחריזי לספרו "מחברות איתיאל". שם אחת המחברות הוא "מחברת האותיות המתהפכות", שכל כולה פלינדרומים.

הצירוף הארוך ביותר של שם פרטי ושם משפחה בימינו, הוא התשבצאי והחידונאי נדיב אבידן.

דוגמא למלה פלינדרומית היא: שמש

דוגמה בלשון החדשה למשפט פלינדרומי: "ילד כותב בתוך דלי". דוגמה נוספת, מספרו של עדו זינגר, "הפוך על הפוך": "נתנו תואר לאברהם, מהר בא לראותו נתן". פלינדרום מוכר נוסף:"מי דופק קפוד ים".

תקופת תור הזהב הצטיינה במשוררים ואשפי כתיבה, שהוציאה בין היתר פנינים פלינדרומים. הנה דוגמאות של פלינדרומים מאת אברהם אבן עזרא:

"אבי אל חי שמך למה מלך משיח לא יבא". 
"דעו מאביכם כי לא בוש אבוש, שוב אשוב אליכם כי בא מועד". 
המשפט הבא, שיסודו פסק הלכה על שאלה מה קורה עם זבוב שנכנס לתוך דבש, והאם הדבש כשר למאכל: "פרשנו רעבתן שבדבש נתבער ונשרף!" 
המשפט האחרון הוא פלינדרום שניתן לסדרו בצורת אקרוסטיכון ולקרוא אותו בכל הכיוונים, מימין לשמאל, משמאל לימין, מלמטה למעלה ומלמעלה למטה כדלהלן:

פ ר ש נ ו 
ר ע ב ת ן 
ש ב ד ב ש 
נ ת ב ע ר
ו נ ש ר ף

דוגמאות בלשון החדשה למשפטים פלינדרומיים:

"ילד כותב בתוך דלי". 
"מי דופק קפוד ים".

הוסף תגובה