פרואקטיבי וריאקטיבי / מה ההבדל בין פרואקטיביות לריאקטיביות ומי מביניהם עדיף?

ריאקטיביות – תגובתיות

 

ריאקטיביות היא תגובתיות. אנשים ריאקטיביים הם אנשים שמגיבים לאנשים אחרים ופועלים ביחס לעמדות ולדעות של אנשים אחרים – ולא בזכות עצמם.

ריאקטיביות נובעת ממקום של העדר אג'נדה, העדר סדר יום, העדר דרך. אנשים חסרי דעה עצמאית, ערכים משל עצמם ודרך משל עצמם נוטים להיות אנשים תגובתיים וריאקטיביים יותר, המסוגלים רק להגיב לדרכם של אחרים.

פרואקטיביות – הובלה

פרואקטיביות היא הובלה. אנשים פרואקטיביים הם אנשים דומיננטיים שאינם מגיבים לאחרים ואינם פועלים ביחס לעמדות ולדעות של אנשים אחרים – אלא רק בזכות עצמם וביחס ישיר לעצמם.

 

פרואקטיביות נובעת מדרך, מגישה, מאג'נדה. פרואקטיביות אופיינית לאנשים משפיעים ובעלי ערכים המובילים קו משלהם, ומתעלמים מדרכים של אחרים.

פרואקטיביות עדיפה

 

הגישה הפרואקטיבית עדיפה על הגישה הריאקטיבית, משום שהיא מבטיחה הצלחה ושליטה בחיים. אנשים ריאקטיביים הם תמיד חלשים יותר, מבולבלים יותר וילדותיים יותר. הם מבצעים טעויות גדולות יותר בחיים, משום שהם אינם עקביים ואין להם דרך אחת ברורה. למעשה, הם מגיבים לדברים אמוציונאלית במקום להוביל דברים רציונאלית.

לעומת זאת, אנשים פרואקטיביים הם תמיד חזקים יותר, משפיעים יותר, ברורים יותר ובוגרים יותר. הם מבצעים פחות טעויות בחיים משום שהם עקביים יותר, ממוקדים יותר וצמודים יותר לדרך מסוימת.

וטיפ לסיום: להיות אדם פרואקטיבי פירושו ללכת בדרך שאתה מאמין בה ללא סטיות או הפרעות חיצוניות. להיות אדם ריאקטיבי פירושו להגיב כל החיים להסחות דעת של אחרים ואף פעם לא ללכת בדרך שלך.

 

הוסף תגובה