מורשה נגישות לעסקים

מורשה נגישות לעסקים

להנגיש את המרחב הציבורי בבית העסק

תפקיד מורשה נגישות לעסקים לפי חוק שוויון הזדמנויות

מורשה נגישות לעסקים הוא מי שהחוק לשוויון הזדמנויות לבעלי מוגבלויות והתקנות הנובעות ממנו. הגדירו כבעל סמכות לעריכת תסקיר ומתן אישור נגישות לעסקים.

כל מרחב ציבורי פתוח או סגור חייב כיום להיות זמין לשימוש גם של בעלי מוגבלויות. בעלי מוגבלות תנועה, מתניידים בכיסא גלגלים, לקויי ראייה, לקויי שמיעה וכו'. לכולם עומדת הזכות ליהנות מכלל השירותים והמרחבים העומדים לרשות הציבור.

בישראל נכנסו לתוקפם חוקים ותקנות נגישות ספציפיות למגוון תחומים. ביחס למדינות המתפתחות ישראל פעלה אמנם קצת באיחור, אולם כיום לא ניתן לבנות מבנה חדש, לפתוח עסק חדש במבנה קיים ן/או לספק שירות כל שהוא לציבור. מבלי לקבל אישור בנייה, הפעלה, או אכלוס מיידי מורשה נגישות לעסקים.

הסמכת מורשה נגישות לעסקים

מורשה נגישות לעסקים מחוייב לעבור הכשרה ספציפית ועליו להיות יועץ נגישות בעל הכשרה והשכלה קודמת. יש להבחין בין מורשה נגישות השירות לבין מורשה נגישות מתו"ס (מבנים תשתית וסביבה).
לכל תחום מסלול הכשרה ודרישת סף מקדימות ורקע שונה.

מורשה נגישות מתו"ס

על מנת להיות מורשה נגישות מתו"ס על האדם להיות בעל הכשרה בסיסית של מהנדס, קונסטרוקטור, ארכיטקט וכו'.
מורשה נגישות מתו"ס מעורב כבר בשלב תכנון מבנה או מרחב ציבורי חדש וכמובן שיפקח ויוודא כי ניתן מענה לנושא הנגישה הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע.

גם כאשר נעשה שימוש במבנה קיים ונערכים בו שינויים והתאמות לשימושו של עסק חדש יש לערב מורשה נגישות לעסקים כבר בשלב התכנון על מנת שניתן יהיה לעמוד בדרישות החוק ולקבל רישיון עסק.

דוגמא לתפקיד מורשה נגישות מתו"ס

לכך היא תהליך אותו יש לעבור כאשר רוכשים למשל חלל קיים רחב ידיים של 1200 מ"ר. את החלל יש מתכננים לחלק לחמש יחידות (שאינן זהות בגודלן) ובכל יחידה ייפתח עסק עצמאי.

כבר בשלב התכנון יש לערב יועץ נגישות מתאים על מנת להבטיח שכלל החלל וכל אחת מהיחידות בתוכו. יתנו מענה הולם בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות.
בתוכנית תהייה התייחסות למגוון פרמטרים החל בדרכי גישה, ומעברים בין היחידות השונות. מיקומם של חדרי שירותים נגישים. מעבר בין מפלסים. חניות נכים ועוד.
כל האלמנטים הרלוונטיים ייבחנו לפני מתן אישור נגישות לעסקים אשר הכרחי על מנת לקבל רשיון עסק.

מורשה נגישות השירות

מורשה נגישות השירות אמור לבחון האם מתקיימים התנאים הספציפיים אשר מאפשרים לנכים מוגבלים בתנועתם, כבדי שמיעה וראייה ברמות ניידות ונכות שונות ליהנות מהשירות הניתן במקום.
החוק והתקנות לשוויון הזדמנויות מורות להנגיש מרחב ציבורי מגודל מסויים, אירועים ציבוריים ממספר משתתפים מסויים. וכל מקום בו ניתן השירות לאפשר את מתן השירות.

שלוש דוגמאות עמידה בדרישות נגישות השירות.

אחת דלפק נמוך מתאים לגישה ליושבים בכיסא גלגלים למשתמשי קופות למכירת כרטיסים למופעים, ו/או לרכבת למשל. בדלפק זה יהיה על פי רוב גם אמצעי הגבר אשר מאפשר תקשורת עם כבדי שמיעה.

דוגמא נוספת היא עמדה נגישה בבנקים. בכל בנק המספק שירותי בנקאות אנושיים ניתן למצוא עמדת בנקאי שניתן להגיע אליה עם כיסא גלגלים למשל.

דוגמא שלישית היא הרצאות או אירועים באולמות גדולים. הרצאות פתוחות לקהל הרחב מחייבות הכנה של אמצעי שמע מיוחדים לשימושם של כבדי שמיעה. נכון שכיום רבים כבדי השמיעה אשר מצוידים באמצעים אישיים לשמיעה.


אולם באולמות גדולים פעמים רבות יש שיבושי אקוסטיקה שגורמים לחוסר יכולת לקלוט את הנאמר. לכן בכל אירוע שכזה יש חובה להעמיד לרשות הציבור מספר מסויים (יחסית לגודל האירוע) של אמצעי האזנה אישיים.

במרבית האירועים הגדולים ניתן כיום ליהנות משירותי תרגום סימולטני לשפת הסימנים בעת התרחשות האירוע. גם הימצאותו של מתורגמן של שפת הסימנים מעוגנת בתקנות אך לא תמיד נאכפת.

לסיכום חשוב לזכור כי כיום לא ניתן לקבל רישיון עסקים ללא חתימה של מורשה נגישות לעסקים בעיקר כאשר בית העסק משרת קהל והוא בגודל מסויים.

הוסף תגובה