הגשת בקשה לצו ירושה עצמאית או עם עורך דין ירושה

הגשת בקשה לצו ירושה עצמאית או עם עורך דין ירושה

האם הגשת בקשה לצו ירושה חייבת להיעשות על ידי עורך דין?

עורך דין ירושה הדרך המהירה להגשת בקשה לצו ירושה כי בסוף תמיד צריך לערב אותו

עורך דין ירושה הוא עורך דין אשר מתמחה בכל התחומים הנוגעים לדיני ירושות ועזבונות.
בין אם מדובר בעיזבון שלגביו קיימת צוואה. ובין אם מדובר בעיזבון אשר לגבי חלקו או כולו, לא קיימת צוואה. נדרשת הגשת בקשה לצו ירושה.
על אף שניתן כיום להגיש בקשה לצו ירושה באופן עצמאי (מקוון).
הרי שעדיין קיים צורך באישור נוטריוני לגבי זהות החותמים.
משכך קיימת עדיפות ברורה להיעזר בעורך דין ירושה.
אשר על פי רוב יסיע בזירוז תהליכים, ובמניעת אי נעימויות וצער שיתווספו אל רגשי האבלות, הקיימים ממילא, של היורשים.

באיזה מצבים עלינו להגיש בקשה לצו ירושה

בקשה לצו ירושה יש להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני וזאת בשני מקרים.
ראשית כאשר לא הושארה צוואה כלל. מכאן כי ללא צוואה לא ניתן לבצע פעולות בנכסים שנותרו.
לא ניתן לחלוק את רכושו בין יורשיו החוקיים.
המצב השני בו יש צורך להגיש בקשה לצו ירושה הינו כאשר המוריש השאיר צוואה רק לגבי חלק מרכושו או נכסיו
מכאן יש צורך במתן תוקף חוקי באשר לזהותם ומעמדם של היורשים בנכסיו, רכושו או ממונו של המוריש שלא הופיעו בצוואה.
נציין שלעתים אף שהמצב נראה פשוט על פניו. עדיף כי עורך דין ירושה ילווה את התהליך מטעם המשפחה.
חלק מהיורשים או יורש בודד יכול לסייע לכם לעבור את התהליך הראשוני אשר למענו מוגשת הבקשה לצו ירושה.

משאושרה בקשה לצו ירושה מה היא מגדירה?

בין אם עורך דין ירושה הגיש בשמכם בקשה לצו ירושה או שלחתם טפסים מקוונים.
אישור הבקשה וחתימה של בית הדין הרבני או רשם העזבונות הנה בעלת תוקף פסיקתי.
צו ירושה מגדיר באופן חוקי את זהות היורשים בהתייחס לירושה הספציפית.
יציין את מהות זכויותיהם כלומר מה יהיה חלקם היחסי בירושה הנידונה ביחס לשאר היורשים.
יש לזכור שלעתים, כאמור, הבקשה וגם צו הירושה מתייחסים רק לחלקה של הירושה שלגביה לא הייתה צוואה.
מכאן שקיימת אפשרות שיורשים המוזכרים בצוואה ביחס לרכוש מסוים.
יזכו לחלק יחסי שונה מרכוש שלא היה מוזכר בצוואה.
הגשת בקשה עצמאית (מקוונת) או פנייה לעורך דין ירושה
כאמור לאור התפתחות הטכנולוגיה והמחשוב, מאפשר כיום רשם הירושות להגיש בקשה ללא מעורבות של עורך דין ירושה.
ניתן להיכנס לאתר הממשלתי ולמצוא את הדרישות (אישורים וטפסים) להגשת בקשה לצו ירושה וכן להוריד את הטפסים הממשלתיים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה.

עורך דין ירושה – בקשה לצו ירושה

חשוב לציין שעדיין נדרשת חתימת זיהוי של עורך דין לפני הגשת הטופס.
כלומר בכל מקרה יש לפנות לעורך דין.
ההמלצה החד משמעית, הן של הגורמים הממסדיים הקשורים בקבלת ההחלטה על צו הירושה.
וגם המלצת אזרחים שנזקקו להגיש את הבקשה.
הפניה לעורך דין ירושה מהווה זרז וביטחון שההליך לפני הגשת הבקשה יושלם במלואו.
לא ייגרם מצב שבו אתם ממתינים זמן ממושך לאחר הגשת הבקשה באופן עצמאי.
ורק לאחר שעובר הזמן מקבלים תשובה שהבקשה הוגשה בחוסר.
על פי התגובה יש להמציא אישור כזה או אחר או אפילו להגיש את הבקשה מחדש
מכיוון שחסרים אישורים ו/או הטפסים לא ארוכים באופן מיטבי.

הוסף תגובה