התכנים של לוי אורית פורטונה

לעיתים חייבים להתגרש מילדים בוגרים- אורית לוי פסיכוכירולוגית ויועצת משפחתיתאם היו אומרים לי לפני שנים שאכתוב כזה מאמר הייתי שולחת אדם זה לרופא פסיכיאטר, אני ?שהמשפחה היא בעיני ערך עליון? הילדים...

האם לדבר על דברים שמפריעים לנו או להימנעהרבה דברים יוצרים אצלנו לחץ רגשי, אנו מתרחקים בדרך כלל מנושאים מסוימים בגללההרגשה שהם יוצרים אצלנו, כעס, עצבנות הרגשה לא נעימה, פחד ממריבות ועוד.אני מדברת...

התנגדות לשינוי - אורית לוי יועצת משפחתית ומגשרתנושא שעליו מדובר ועוד ידובר רבות . פרויד היה בין הראשונים שעמדו על תופעת ההתנגדותבזמן טיפול והבחינו בחשיבות הדבר. אדם במצוקה מגיע לפסיכולוג מיוזמתו...

חלוקת זמני החיים עבר הווה עתיד- טיפיםמול כל מצב חדש שקורה לנו בהווה, ישנו מטען שאנו נושאים איתנו מהעבר, כל התובנותהניסיון שרכשנו ,הטראומות שעברנו כל אלה יחד יוצרים את השקפותינו לגבי ההווה ויחסיהגומלין...

 הורים הם לא אבן צר שלעולם לא נסדקתהורים הם לא רק שם משפחה או שלט על הדלת.כי הורים הם נייר שסופג הכל.והורים הם כמו בנק שלתת הוא יכול.אך צריך להיכנס, לשבת ולדברואולי להחזיר במועד מאוחר יותר.הורים הם...

ריפוי חסימה רגשית- אורית לוי יועצת משפחתית, פסיכוכירולוגית ומגשרתבעקבות קריאת הספר של  "ברנדון בייס שהיתה מורה למודעות ולריפוי הוליסטי ותלמידה של דיפאקצו'פרה, הצליחה כאשר אובחן ברמה גידול מסוכן...