שלטון

תאוותו של נתניהו לשלטון איננה יודעת גבולות. האיש הזה מחזיק בשיא של תקופת שלטון יותר מחמש עשרה שנה, יותר מכל ראש ממשלה אחר, אפילו יותר מבן גוריון. תאוות השלטון היא לא יודעת שום שובע כמו חמדנותו החומרית...

אדם שלא מוכן להשקיע מכספו הפרטי כדי לנסות ולהוכיח את חפותו, לא ראוי לשום תמיכה כספית מכל סוג שהוא ובודאי גם לא ציבורית. נתניהו נמצא בחברה טובה של קמצנים ידועים ששם קמצנותם הגדולה הייתה לתהילה כמו...

המושג מקיאווליזם זה מושג שקשור לפוליטיקה ומקורו בפילוסוף האיטלקי בן המאה ה15 שבסיס תורתו הוא שטובת השליט היא מעל לכל וכל אמצעי שיכול לקדם זאת הוא תקין לצורך הישרדותו של השליט בשלטון. גם ערכים מוסריים...

נתניהו מחזיק אומנם בהון עתק של כמאה מיליון שקל, אותו בעיקר עשה על ידי שנוררות של מולטי מיליונרים שאליהם חבר (קשר מגעיל של הון - שלטון). בניגוד לאימרה הידועה שבעל המאה הוא בעל הדעה הרי שדעתו לא נחשבת...

עדת החתולים המיוחמים והמייללים של גוש ליכוד - דתיים, חשים שגנבו להם את השלטון אליו התרגלו במשך עשור וחצי. במהפך 1977 בעת שבגין הציג את ממשלתו בכנסת פנה באירוניה לאופוזיציה החדשה, היא מפלגת העבודה,...

הצורך בסילוקו של נתניהו מהשלטון נובע מזה שהוא מהווה סכנה לדמוקרטיה, לחברה ולחוק, שליט נהנתן שישרוף את המדינה כדי לשרוד, כמו נירון קיסר ששרף את רומי. כפי שמסתמן, רק גוש הכולל את "תקווה חדשה", "יש עתיד"...