המחשבה ככוח מניע לקיום ריטואלים תרבותיים

התרבות האישית כוללת ריטואלים אישיים הטמונים בסדר היום האישי והחברתי יחד. התבוננות מעמיקה בריטואלים תרבותיים מזמנת אפשרות להבין כי כל ריטואל אותו מקיים האדם בחייו בצורה המודעות והלא מודעת מורכב מפעולה קבועה בסדר יומו וממחשבה המניעה את האדם לפעולה. כלומר, כלל הפעולות המבוצעות על – ידי האדם במהלך חייו הנן תוצר של המחשבה האישית המתגבשת ומתבהרת במהלך חייו.

למעשה המחשבה האישית מתגבשת כתוצאה מהמפגש של האדם עם סביבותיו קיומיות מוגדרות. כך ילד שגדל בחברה הדוגלת בערך שמירת השבת לרוב ימשיך לשמור שבת וכן יעביר את המסורת לילדיו. בתהליך העברה של הערך בתוך השושלת הבין דורית למעשה נשמרת השבת על – פי אותה תבנית מחשבתית קבועה שחוזרת על עצמה בכל הדורות. בתבנית זו יתקיים הערך המושתת על תפיסות חברתיות של אותה תרבות וריטואלים חברתיים המשמרים את הערך.

לכאורה נראה כי הילד הגדל בחברה בעלת ערך שמירת השבת מהווה צינור לקבלה, שמירה ומסירה של הערך. יש להניח שכל עוד הילד יגדל בתרבות התואמת את בית הוריו הערך ימשיך להתקיים באותה תבנית מחשבתית. יחד עם זאת המפגש בינו לבין תרבויות השונות מזו של חברה בה גדל מזמנת הזדמנות נדירה של בחינת הערך וקבלת ההחלטה המודעת להמשך השמירה על הערך ועל אופן שמירתו.

כך למשל כניסתו של אותו הילד בבגרותו לעולם החילוני עלולה להפגיש אותו עם ריטואלים אחרים בתרבות החילונית וייתכן אף אלה המשמרים את אותו הערך. הרי שגם בתרבות החילונית מתקיים ערך שמירת השבת בריטואל הסעודה בערב שישי, קידוש, יום מנוחה ועוד. כלומר השמירה על הערך מקבלת ביטוי שונה בריטואלים שונים מאלה שרכש בבית הוריו. בכך החברה החילונית מקיימת תבנית חשיבה אחרת הכוללת ערך וריטואלים.  

למעשה בנקודת מפגש זו הוא מגיע לבחירה מודעת בין מגוון הריטואלים המשמרים ערך שמירת השבת. בתהליך הבחירה וקבלת ההחלטות בהכרח ייבחן ערך שמירת השבת ומידת חשיבותו לחייו האישיים, ייבחנו הריטואלים המשמרים את הערך ברמת החשיבה והפעולה היומיומית. כלומר, בתהליך הבחירה האדם יצור לעצמו תבנית מחשבתית חדשה שתכלול את הערך ואת הריטואל המשמר אותו.

מכאן נראה כי תבניות חשיבה הנן פועל יוצא של תהליכי הרכישה התרבותית הנעשים במהלך החיים. בילדות נרכשות תבניות חשיבה בסיסיות המביאות לניהול לא מודע של החיים. העלאת תבניות הילדות למודעות או הבחינה של תבניות חשיבה חדשות מביאות לבחירה מודעת שיוצרת תבנית מחשבתית חדשה תוך תהליך קבלת החלטות. רק תבנית מחשבתית מסוג זה תקנה לאדם את הביטחון בפעולה העתידית. כלומר בה הכוח להפוך את המחשבה לריטואל פעולה קבוע המביא לתוצאות רצויות במציאות.  

הוסף תגובה