התמודדות עם התנגדות לשינוי

התנגדות לשינוי – אורית לוי יועצת משפחתית ומגשרת

נושא שעליו מדובר ועוד ידובר רבות . פרויד היה בין הראשונים שעמדו על תופעת ההתנגדות

בזמן טיפול והבחינו בחשיבות הדבר. אדם במצוקה מגיע לפסיכולוג מיוזמתו ומבקש עזרה

וטיפול שכל כולו נועד לשנות את התנהגותו ואת תפיסתו והרגשותיו, ובה בעת הוא נאבק בעוצמה בכל שינוי שהטיפול עלול לחולל. הפסיכותרפיסטים התחבטו בבעיה שנים רבות, ומחקרים רבים ניסו להסביר את התופעה ומציעה דרכים להתמודד.

שינויים אישיים רבים מתנהלים בחייו של האדם, חלק מתוך רצון וחלקם נכפים עליו במהלך חייו

שינוי מקום מגורים, פרישה מוקדמת מעבודה שלא ברצון (פיטורין),נישואין/גרושים, תמורות אישיות ושינויים בתפקידים המכונים בדרך כלל "מעברים,"הפיכתך להורה, פטירתם של בני משפחה, וכו'

כל השינויים האלו יוצרות השלכות פסיכולוגיות ויש להם השפעה רבה על חיי האדם.

עפ"י מונה זנדר 1950 ישנם ששה תנאים בהם מתעוררת התנגדות לשינוי:

1.     אם השינוי יתקל בפרטים שאינם ברורים דיים לאדם שעלול להיות מושפע ממנו.

2.     אם השינוי מתפרש כביקורת על דרך עבודתו ופוגע בו.

מעברים- קבלת תואר אקדמי, מעבר מלימודים לעבודה

        שליליים.

4.     אם השינוי מתעורר במקום עבודה ולא משתפים את העובדים.

5.     אם השינוי מוצג כצורך אישי של היוזמים מתוך אינטרס שלהם ומתעלם מנורמות קבוצתיות.ב

בנושא הקולקטיבי ישנם הסברים, בשטח הפרט אל תמיד אנו מבינים כיצד איפא מתרחשים מצד אחד שינויים כה רבים בחיינו, ומצד אחר אנו מתנגדים לשינוים?

אם נבין, שישנם שני פנים להווויה האנושית האחת שהוא שואף ליציבות, לסביבה מוכרת , לשגרה לביטחון ולקבע ומצד שני, האדם נזקק גם לשינויים לחידוש ,לימוד והעשרה, פיתוח והמצאות כדי

להגיע לקידום טכנולוגיות וכו'. הדחף לשינוי הוא בעיקר כאשר האדם סובל ממצוקה נפשית וגופנית, הוא רוצה להיפטר מן הסבל ולשפר את איכות החיים.גם שינויים פוליטיים גורמות להשפעות

והשלכות, השינויים החדשים הם רק העיני חלק מהאוכלוסייה, לאחרים למי שנולדו להווית חיים מסוימת (לדוגמא מחשבים) לצעירים אין כל חדש ובעייתי כמו למבוגרים, הם נולדו לתוכה.     

נו מגדירים שינוי"- המרת מצב אחד למצב אחר, מצב שהיה קיים במן נתון ועתה אינו קיים.

כאשר האדם לא תופס תהליך מסוים כטבעי ואינו הדרגתי ולכן הוא מושפע ממנו.

סוגי שינוי: שינוי חיצוני- שינויים הנכפים עלינו  ע"י הממשלה או מקום העבודה, בו נגזרות

 עלינו שינויים בתפקיד אן חידושים שאמורים לסייע לשפר את הארגון שאליהם אנו שייכים

משפיעים גם על מצב רוחינו ויוצרת אצלנו התנגדות.

שינויים אישיים –שינוי פנימי המתרחש אצל הפרט שמנסה לשנות את תפיסותיו של האדם כגו: טיפול פסיכולוגי, תלמידים באוניברסיטה או במוסדות דתיים,שבהם האדן לומד לחשוב אחרת ולשנות את

התנהגותו או אמצעי שכנוע לשינוי אמונתו הקודמת.

שינויים טבעיים או מתוכננים- מעברים- קבלת תואר אקדמי, מעבר מלימודים לעבודה, גירושין,

נישואין,הורות, שינויים בגלל מצב בריאותי מעברי חיים, נשואי ילדים , היותכם סבא וסבתא.

רוב השינויים הכלולים בקטגוריות אלו נכפים על הפאט ואפילו אם זה מבחירה, ניתן לדחות את השינוי או לעכבו אך בסופו של דבר חייבים להתמודד עמם.

השינויים מתרחשים לרוחב ולאורך ומקשים על הפרט לשמר את האישיות והמבנה הפרדיגמה שלו

ופורצים דרכים חדשות מן היסוד של האורגניזם ולא פעם האדם מתערער ומאבד את זהותו וחייב לבנות אותה מחדש.

לכל שינוי יש את המעלות והאפיונים השונים שלו. סביר להניח לכשהיוזמה והבחירה נתונים בידי הפרט אזי השלכותיו של השינוי עלולים להיות חיוביות, והשליטה תהיה אצל האדם עצמו.

בשינויים כפויים הפרט לא שולט במצב והוא חייב לקבל את היוזמות של האחרים, כדי להמשיך

לקבל משכורת באין ברירה וכו' .

בנוסף ישנם שינויים ערכים ותרבותיים המתבטאים בעמדות שונות ובאידיאולוגיה שונה, של החברה ובשילוב  שירותים שונים נוספים הבאים לעזור לעריכת שינויים ותהליכים טכניים מתקדמים, מעבירים את העובדים לשינוי היכולים להוסיף תמורות כמו הוספת עובדים בבתי חולים ועזרה וטיפול החולים שיגרמו לתוספת שינויים  חיוביים רגשיים ואמוציונליים, כל אלו הם מרכיבים שונים

המביאים מהתנגדות לשינוי לרצון התנהגותי ברובד האמוציונאלי וההתנהגותי. שלפיו שינוי מוליך

לעוד שינוי ומוביל לתמורה באחת הקבוצות להוביל לתמורות שונות מאותו הסוג.

אורית לוי- יועצת משפחתית ומגשרת- מאמנת COACHING

טלפונים: 077-533-2613  050-4-940955

www.kafyad.info

הוסף תגובה