לימודי אמנות – לרכוש כלים פרקטיים לשם הבעה עצמית

למילה אמנות פירושים רבים, אך בדרך כלל ישנה הסכמה כי אמנות מקושרת עם אסתטיקה. הגדרה נוספת המאפיינת את היצירה האמנותית היא פעילות אנושית אשר איננה מבוססת על תבנית פעולה קבועה, אלא מתוך שיקול דעתו של האמן. תחום האמנות כולל ענפים רבים ומגוונים, החל מאומנות חזותית דוגמת ציור, תבליט, פיסול, רישום או גילוף, עבור באמנות הבמה דוגמת משחק, הצגה, תיאטרון או קולנוע, וכלה באמנויות מופשטות כמו מוזיקה או פילוסופיה.

האמנות המסורתית נתפשת כחיקוי של הטבע, ועיבודו באמצעות טכניקות שונות. עם זאת, אמנות משמשת למגוון מטרות, דוגמת סיוע לנפטר בעולם הבא, או שיקוף האמונה והדוגמה הנוצרית למאמינים. בעבר רוב האזרחים לא ידעו קרוא וכתוב, והאמנות שימשה כאמצעי להבהיר ולתאר את סדר העולם ואת ההיסטוריה. אתר לימודי מספק את כל המידע על לימודי אמנות, ובכלל זה על הגישות השונות. כיום הגישה בעידן המודרני היא גישה רומנטית, אשר מתמקדת בקשר בין הרגש, האדם והסביבה כציר היצירה העיקרי.   

בעידן הפוסט מודרני הגדרתה של האומנות התרחבה במידה ניכרת, וכיום כל אחד יכול לעסוק באומנות ולהגדיר את עצמו כאמן. כשם שאדם המצייר על קירות ביתו מגדיר עצמו כאמן, כך ישנם גם טבחים אשר מגדירים את עבודתם כאומנות הבישול. בצורה מסורתית, אמנות מוגדרת כצורת ביטוי אשר עושה שימוש בכלים אמנותיים מקצועיים, ומשום כך לא כל אדם לזכות בתואר אמן. חשוב לציין כי הגדרת האמנות התרחבה במידה ניכרת בשנים האחרונות, ובעוד שבעבר אמנות התייחסה רק לאמנות חזותית, היום אמנות כוללת תחומים רבים.

רוב האמנים יוצרים תחת השפעה של אמנים אחרים, בין אם במודע ובין אם שלא במודע. משום כך, לעתים קשה להפריד ולהבחין מתי אמנות היא מקורית, ומתי אמנות היא חיקוי של יוצרים אחרים מהעבר או מהווה. סוגיה נוספת היא קנה המידה לשיפוט של יצירת אמנות, וההחלטה מתי עבודה אכן ראויה להגדרה ככזו. פעמים רבות יותר קל ליצור הסכמה סביב השאלה מה אינו נחשב כאמנות, אך חשוב לציין כי הגדרותיה של האמנות משתנות, וגם מה שנחשב בעבר כיצירת אמנות כיום איננו מוערך ככזה, ולהפך.

הוסף תגובה