קורס נאמני בטיחות – חובה לכל עסק מעל 25 עובדים

קורס נאמני בטיחות – חובה לכל עסק מעל 25 עובדים

קורס נאמני בטיחות מכשיר עובדים מקצועיים במפעלים  וחברות לשמש כנאמני בטיחות וגם כחברי ועדות הבטיחות המוקמות במפעלים שבהם מועסקים מעל 25 עובדים.
צורך זה בוועדות בטיחות מהווה חובה חקוקה למקומות העבודה.
ע"פ החוק יש לכנס את ועדת הבטיחות 8 פעמים בשנה, הועדה צריכה להיות מורכבת מ 50% עובדים ו 50% הנהלה – כל חברי ועדת הבטיחות חייבים לעבור קורס נאמני בטיחות.

עוד לפני שנדבר על קורס נאמני בטיחות, המעסיק אחראי להבטיח באופן שוטף:
כי לעובד יש סביבת עבודה נאותה לחלוטין, כלומר שהעובד לא יסבול פגיעות או מחלות פיזיות או נפשיות כתוצאה מהעבודה.
פיקוח שיטתי והדוק שהעבודה בארגון מתבצעת בצורה בטוחה. משמעות הדבר היא כי על המעביד להעריך באופן קבוע אם העבודה כרוכה בסיכון כלשהו, ​​להכין תוכנית כיצד ניתן למנוע סיכונים כלשהם וליישם צעדים בהתאם.
כי לעובד יש ציוד הגנה אישי בעת הצורך.
לפני שהעובד מתחיל במשימה, יש לבצע הערכת סיכונים של המשימה ולהתאים למשימה ציוד מגן, הוראות בטיחות ולוודא כי לעובד יש את ההכשרה המתאימה למשימה.
מעסיק מחויב להודיע ​​למשרד העבודה ולביטוח לאומי במהירות האפשרית במקרה של תאונה קטלנית או תאונה הכרוכה בפגיעה אישית קשה. דוגמאות לפציעה קשה יכולות להיות: פגיעות ראש, פגיעות שלד, פגיעות פנימיות, אובדן חלק בגוף, הרעלה, כוויות, אובדן הכרה ופציעות הדורשות טיפול בבית חולים.
מעסיק מחויב גם להודיע ​​לביטוח לאומי על פגיעות ומחלות העשויות לזכות עובדים בכיסוי של תאונות עבודה.

עוד לפני שנדבר על קורס נאמני בטיחות העובד אחראי להבטיח באופן שוטף:
שהוא מציית להוראות ולכללי הבטיחות הקבועים בהנחיות הארגון והחוק.
כי ציוד מגן אישי משמש אותו בעת הצורך.
ההנהלה או נציג הבטיחות מקבלים הודעה אם העובד רואה משהו בסביבת העבודה המהווה סיכון לחיים ולבריאות.
לכל המפעלים יהיה נאמן בטיחות, שהוא עובד עם תפקיד מיוחד ביחס למעקב ולטיפול בסביבת העבודה במפעל. נאמן הבטיחות ישתתף באופן פעיל בנושאי בטיחות, והוא האדם שאליו צריך לפנות אם לא מטפלים בנושא בטיחותי במפעל.

תוכן קורס נאמני בטיחות:
 

 • מבוא לניהול תורת הבטיחות בארגון
 • מהם תפקידי נאמן בטיחות בארגון
 • החקיקה בתחום
 • ועדת בטיחות ופעולותיה
 • ארגון הבטיחות והגיהות במפעל
 • עקרונות הגנת מכונות
 • הכרת עקרונות ארגונומיה
 • הכרת וזיהוי סיכוני החשמל הקיימים
 • הכרת וזיהוי סיכוני האש ומתן פתרונות ראשוניים
 • הכרת משטחי העבודה במפעל
 • שימוש נכון בציוד מגן אישי
 • טלטול ואחסון חומרים
 • מעברים ודרכי גישה שונים כולל יציאות חירום
 • תנאים סביבתיים שונים
 • דוחות וסקרי סיכונים שונים

  
קורס נאמני בטיחות בעבודה אורך 3 ימים, 24 שעות אקדמאיות בסה"כ. מחיר הקורס נגזר ממספר משתנים. הקורס יותאם לצרכי המפעל הספציפי. ניתן לקיימו באתר הלקוח.
הקורס מאושר ומפוקח על ידי משרד הכלכלה.
בסיום הלימודים יהיה לתלמיד בסיס רחב בנושא בטיחות הן מבחינה מעשית והן מבחינה תחיקתית. התלמיד יוסמך לשמש נאמן בטיחות בעבודה וגורם מקצועי בוועדות הבטיחות הפנים ארגוניות.
התלמיד מקבל תעודת נאמן בטיחות בה נכתב כי התלמיד היה נוכח בכל המפגשים ושעבר את המבחן המסכם בהצלחה (ציון מעבר 70).

 

אודות מכללת במבי

המכללה מכשירה תלמידים במגוון נושאי בטיחות: היתר לעבודה בגובה, ריענוני בטיחות, הרצאות בטיחות וגיהות בעבודה, ניהול סיכונים במקום העבודה, קורסים לנאמני בטיחות, בטיחות באש, עזרה ראשונה, ועוד. המכללה ממוקמת באיזור התעשיה כנות. ניתן לקיים את הקורס באתר הלקוח.
בקרו אותנו באתרנו:  http://www.bambischool.co.il
 

הוסף תגובה