רב – תרבותיות לניהול שינויים

בעולם הדינאמי והמשתנה הרב – תרבותיות באה להכיר במשאביו הייחודיים של הפרט ולהפנות אותם לשיתופי פעולה שנוצרים על בסיס המכנה המשותף שהפרט יוצר במגע עם החברה הסובבת. כתוצאה מכך הרב – תרבותיות מאפשרת לכל אדם לממש את עצמו תוך תרומה מרבית לסביבה בה הוא פועל ולקבל מהסביבה משאבים קריטיים להמשך צמיחתו והתפתחותו. בצורה זו האדם מתקיים במציאות משתנה המצריכה ניהול אקטיבי של תהליכי השינוי.   

במהלך החיים האדם עורך שינויים אין ספור פעמים. בשינויי מיקרו האדם מתקיים במציאות חייו בה מקיים את הפעולות השגרתיות. בשינויי המיקרו האדם מתנהל על – פי פעולות קבועות ומשנה את האמצעים לביצוע הפעולות השגרתיות. כך לדוגמא בפעולת צחצוח השיניים האדם משנה את סוג משחת השיניים בה הוא משתמש. בקניית המצרכים האדם מחליף את המכולת השכונתית בסופר הקרוב או רוכש מצרכים של חברות שונות מאלו שרכש קודם. בשינוי זה האדם מונע על – ידי הצרכים האישיים והנורמות החברתיות בהתאם להיצע הקיים בסביבת חייו.

בשינויי המאקרו האדם משנה מצבים בשגרה היום – יומית. במהלך החיים האדם עורך שינויי מאקרו בנסיבות רצוניות או נכפות כאחד. השינוי הרצוני הנו שינוי בו אדם בוחר לערוך שינוי בשגרת חייו, כלומר לשנות מציאות. אלה מצבים בהם מתקיים חופש הבחירה והאדם בוחר לשנות דבר מה במציאות חייו. כך לדוגמא האדם יכול לבחור לשנות מקום מגורים, להתחיל בלימודים, לשנות מקום עבודה או לשנות את היקף המשרה בה הוא עובד, להתחיל בחיי זוגיות, להוליד ילדים, לצאת לחופשה ועוד. כלומר, האדם בוחר לערוך שינוי בשגרת חייו מסיבותיו האישיות ובנסיבות רצוניות.  

יחד עם זאת האדם עורך שינויים בנסיבות הנכפות עליו. אלה הם מצבים בהם המציאות משתנה מבחוץ, כלומר מציאות החיים משתנה ומכתיבה שינוי. כך לדוגמא האדם יכול להיכלא למצב בו עליו להתמודד עם פיטורין ממקום העבודה, להתמודד עם עובדן קרוב משפחה או חבר, להינצל ממשבר פיננסי או כלכלי, להמשיך את חייו לאחר גירושין או לעמוד בכלל ההתחייבויות בהם נדרש לעמוד בכל רגע נתון.   

הרב – תרבותיות מגדירה שינוי כמעבר ממצב תרבותי אחד למצב תרבותי אחר ובראייה זו מאפשרת לאדם לקיים שיח בין תרבותו האישית לבין התרבות הסובבת אותו. רק דיאלוג אמיתי מסוג זה יוצר תרבות כוללנית המבוססת על דינאמיות של יצירה תרבותית. יצירה זו  היא משותפת לאנשים מאותהחברה שחולקים התנהגויות ואופני חשיבה משותפים באמצעות התרבות.

בשעה שהתרבות מגדירה את מצבו הנוכחי של האדם, הרב – תרבותיות מכוונת את תרבותו של האדם לפעולה העתידית הדורשת התאמת המשאבים למצב החדש הרצוי. בתהליך הרב – תרבותיות האדם חייב להכיר במשאבים הייחודיים לו ולבחון את אלה הדרושים להצלחה בתהליך השינוי אותו מעוניין לעבור, להכיר בתפיסות המאפשרות צמיחה ואלה החוסמות אותו מהתקדמות, לזהות את עוצמותיו וחולשותיו, להציב אתגרים בהירים ולטפח מיומנויות הדרושות למעבר מוצלח ממצב תרבותי אחד למצב תרבותי אחר.

בשעה שהאדם מגיע להכרה במטען התרבותי האישי בו בהירים לו התפיסות, הדפוסים, הערכים, מערכת יחסי הגומלין עם סביבת חייו המאפיינים את המצב בו מצוי האדם בעת זו וכן ברורה לו התרבות העתידית בה הוא מעוניין להתקיים, מהלך השינוי  והמעבר מהמצב המצוי אל המצב הרצוי נתון להצלחה מרבית. רק בראייה זו האדם מגיע להגשמה בה כלל מרכיבי זהותו ותרבותו בהירים וברורים ובה להגיע למימוש העצמי בסביבת קיומו.    

הוסף תגובה