שילוח בינלאומי

שילוח בינלאומי

שילוח בינלאומי, הינו שירות לכל הנוגע להעברת סחורות או חפצים אישיים הניתן על ידי חברות שילוח המוכשרות, שקיבלו אישור לטיפול בכך על ידי רשות המסים בישראל.

מדובר בחלק הלוגיסטי של השרשרת שנדרשת עבור שינוע מטען, תיאום הובלה בינלאומית, תפעול מול נמלי ים ונמלי אוויר, מול חברות ספנות וחברות תעופה. משלח בינלאומי לפי חוק סוכני המכס מוגדר כמוביל חוזי, באחריותו הובלת מטען מנקודה מסויימת במדינה כלשהי לנקודה מסויימת במדינה אחרת, באופן היעיל והמהיר ביותר. כמו כן, חלק מתפקיד המשלח הבינלאומי הינו הסדרת עמילויות המכס, הנפקת שטר מטען בעבור כל שילוח וכל הקשור בתובלה האווירית הימית והיבשתית. בנוסף, כחלק מתפקידו הוא המקשר בין יבואן ליצואן ולכל הגורמים הנוספים, הובלת המטען אחסונו במסוף ייבשתי והטיפול בו.

האספקה בשילוח בינלאומי מורכבת מתהליך המחולק בין גורמים, הובלת המטען, אחסנה שלו, פריקה וטעינה, אריזתו וטיפול במסמכים הנדרשים לפעולת השילוח שבאחריות המשלח. תזמון ההובלה היבשתית אל המסוף בנמל צריך להיות בזמן המתאים ביותר לטעינת הסחורה על גבי אונייה או מטוס, כמו כן גם תזמון זה באחריות המשלח. בנוסף, תחת חברת השילוח לדאוג באמצעות המשלח לכל הביטוחים הימיים, הגעת הסחורה אל הרציף המתאים והמצאת האישורים המתאימים לקליטתו יחד עם תשלום לכל הגורמים הרלוונטים. יתרה מזאת, המשלח הבינלאומי נמדד ביעילותו ומהירותו יחד עם מקצועיות, הדבר תלוי במספר גורמים, בין היתר רישות בינלאומי בין סוכנים באזורי סחר גדולים. משלח בעל קשרים רבים ימצא את איתור השטחים הפנויים ברכבות, משאיות ואוניות ביתר קלות. כמו כן יתאפשר לו לבצע איחוד מספר משלוחים של יצרנים שונים לשוק יעד אחד, דבר שיוזיל את עלויות השילוח הבינלאומי.

במידה ואין רשת סוכנים בינלאומיים, המשלח יוכל לפנות אל משלחים בעלי אמצעים לוגיסטיים גדולים, ולהיעזר בתשתיות  האחסון ואמצעי ההובלה שלהם.

הוסף תגובה