שמן זית אורגני – מדוע?

שמן זית אורגני עולה בחשיבותו הבריאותית על שמן זית שאינו אורגני בשל מספר סיבות. ידוע ששמן זית מזוכך שחומם יתר על המידה, הביא לחמצון שמן זית איכותי עד למצב שאינו שמיש כרכיב בריאותי כלל, ועדיין, אין זה אומר שהשמן עצמו נמסק מעצי זית בגידול אורגני.

מדוע לצרוך דווקא שמן זית אורגני?

גידול של עצי זית בשטחים בעלי הכשר ופיקוח אורגני הנעשים ללא התערבות כימית כלל, לרבות כל חומרי ההדברה והריסוס, הצבעים המזיקים הצובעים את העצים, רעלים שונים בכל מיני כלי הדברה חיצוניים לעצים, וכל מגע כימי שנישא באוויר מחלקות סמוכות שאינן אורגניות ומרוססות בדרך קבע, אף על ידי מטוסי ריסוס.

גידול של עצי הזית בגידול אורגני אינו משאיר מקום להשקיה של מי קולחין או מים שאינם טהורים מתוספות כימיקאלים, ומושקה אך ורק על ידי מים מתוקים ממקורות טבעיים.

מסיקת זיתים בבית בד של שמן זית אורגני

מסיקת הזיתים בבית בד של שמן זית אורגני נעשית באמצעות מכשור חדשני שמחקה את המכשור העתיק, או אבני רחיים כמו בעת העתיקה, ונמזג אל כלי זכוכית. כלי פלסטיק עשויים לפגום בטוהר השמן, ולהשאיר מעט שיירים פלסטיים בתוך כל כלי של שמן זית.

שמן זית שנמזג לכלים מחכה כעת לזמן בו ייפרדו חומרי הציפה ממנו, המוצקים ישקעו והשמן הטהור יהיה מוכן למזיגה לבקבוקי זכוכית לשימוש ביתי.

שמן זית אורגני אינו משאיר מקום ליצרנים בבית הבד, או למגדלים בשטחי הגידול של הזיתים, להשתמש בכל אמצעי מלאכותי לגידול, מסיקה או ביקבוק הבקבוקים עד לבית הלקוח.

שמן זית אורגני – חוויה של טעמים עשירים

שמן זית אורגני הינו חוויה של טעמים עשירים שלא משאירים מקום לטעויות בקשר למקור הגידול. טעמו של שמן זית אורגני שונה בעדינותו ובפשטותו, ללא שום תמיכה שאינה רצויה מכל מקור טעם אחר. אפשר ממש להרגיש את הזיתים כשנהנים מטעמו של שמן זית איכותי.

מחירו של שמן זית אורגני כיום אינו עולה בהכרח על מחירו של שמן זית רגיל, והוא נע בין 29 ₪ לכ-50 ₪ לבקבוק ממוצע של 750 מ"ל.

הוסף תגובה