זכאות להנחה בשכר הלימוד במעונות יום

זכאות להנחה בשכר הלימוד במעונות יום

בכל הנוגע למעונות יום הנמצאים בפיקוח של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (לשעבר משרד התמ"ת / הכלכלה) – משפחות שעבורן נקבעה דרגת זכאות להשתתפות בשכר הלימוד, זכאיות להנחה בהתאם לסוג המסגרת החינוכית.

מתוקף היותה מדינת רווחה, ישראל מספקת לאזרחיה מערכת חינוך ציבורית הנגישה לכולם. למרות זאת, אין הדבר אומר בהכרח שמדובר בחינוך חינם, כפי שאולי נדמה. על הורי הילדים מוטלים תשלומים לא מעטים במעונות היום, בגני הילדים ובבתי הספר לסוגיהם (יסודי, חטיבת ביניים, תיכון).

לדוגמה: שכר הלימוד המלא במעונות יום בפיקוח לשנת תשפ"א, הוא כדלקמן:

  • עבור תינוקות שנולדו החל מיום 1.6.2019 – המחיר לחודש הוא 2,695 שקלים במעונות מלכ"רים, וכן 2,857 שקלים במעונות שאינם מלכ"רים.
  • עבור ילדים שנולדו בין 1.1.2018 עד 31.5.2019 – המחיר לחודש הוא 2,070 שקלים במעונות מלכ"רים, וכן 2,192 שקלים במעונות שאינם מלכ"רים.

למרות זאת, מסגרות חינוכיות מסוימות הנמצאות בפיקוח המדינה – מאפשרות להורים ליהנות מהנחות בשכר הלימוד בהתאם לדרגות זכאות. כאשר עוסקים במעונות יום בפיקוח ממשלתי, מדובר על שני סוגים עיקריים (כפי שצוין בפסקה הקודמת) – מעונות יום שהינם מלכ"רים (מוסד ללא כוונת רווח) וכן מעונות יום שאינם מלכ"רים. בהתאם לסוג, ניתנות דרגות זכאות והנחות שונות להורי הילדים.

לדוגמה – עבור מעונות יום ללא כוונת רווח, דרגת הזכאות נקבעת בהתאם להכנסה לנפש. לדוגמה, דרגה 3 ניתנת עד הכנסה לנפש של 2,100 שקלים; דרגה 12 ניתנת מעל 6,000 שקלים. בהתאם לכך ניתן לראות בטבלה את סכומי השתתפות ההורים והמדינה. לקבלת המידע המלא, ניתן להיעזר בקובץ המצורף >

הנחה בשכר לימוד – מעונות יום מלכ"רים


ומה בנוגע למעונות יום שאינם מלכ"רים? בטבלת דרגות הזכאות לשנת הלימודים 2020-2021 תשפ"א, ניתן לראות כי עבור אותן דרגות בדיוק – השתתפות ההורים והמדינה היא בסכומים גבוהים יותר. מידע מלא ניתן למצוא בקובץ הרלוונטי >

הנחה בשכר לימוד – מעונות יום שאינם מלכ"רים

לפי מה נקבעת דרגת הזכאות להנחה בשכר הלימוד?

ישנם מספר פרמטרים הנכנסים לתחשיב, ובהם:

  • רמת ההכנסה לנפש במשפחה.
  • גילאי התינוק / הילד.
  • שנת הלימודים הרלוונטית.
  • מספר הילדים הרשומים למסגרת.
  • הצהרת הורה לומד / הורה עצמאי / תלמיד ישיבה / ועוד.
  • וכן פרמטרים נוספים.

פרטים מלאים אודות דרגות זכאות להנחה ניתן לקבל באתר כל זכות >

הוסף תגובה