סודות הפיתוי – משיכה הוא רגש

משיכה זה אותו הרגש שאתה מרגיש כשאתה רואה בחורה ומיד בא לך עליה. זה אותו הרגש שגורם לך לחשוק במישהי, לרצות אותה ולעשות איתה סקס (מה שכמובן מצריך ידע ב-איך להתחיל עם בחורה).

הדרך בה בחורה נמשכת לגבר שונה לגמרי מהדרך בה גבר נמשך לבחורה.

לפי אומנות הפיתוי, חשוב להבין שבחורה לא יכולה לדעת אם היא נמשכת אליך והדרך היחידה שלה לבדוק זה על ידי האופן שבו אתה מתנהג. הצורה שבה אתה מתנהג כלפיה, הדרך שבה אתה מדבר, האופן שבו הסביבה מתייחסת אליך. בחלק זה של המאמרים אני אעבור איתך על המאפיינים בצורה כללית ואתן לך כמה עצות כלליות. בחלק הבא אני אלמד אותך איך להתנהג בצורה שתשדר לבחורה שיש לך את המאפיינים האלה כבר בשלב של איך להתחיל עם בחורה (גם אם אין לך אותם).

 

הרבהפעמיםאנשיםמפספסיםאתמטרתהתקשורתביןהגברלאישה

לפי אומנות הפיתוי, המטרה שלך היא לא רק לדבר עם בחורה ולפתח איתה שיחה. המטרה של השיחה היא לגרוםלבחורהלהמשךאליך. אתה צריך להתחיל שיחה, ליצור משיכה, להגביר את המשיכה כלפיך ולהוביל למתח מיני. הבסיס לכול זו משיכה. במאמרים זה תקבל כלי משיכה וטכניקות שונות לגרום לבחורה להימשך. יחד עם זאת, אני מבהיר למשתתפים שהדבר החשוב בשיחה הוא המשיכההמטרה היא תמיד לגרוםלבחורהלהימשך.

 

אנולאיכוליםלשכנעבחורהבהיגיוןלהרגישמשיכה – אנויכוליםרקליצורמשיכה!במהלך המאמרים אנחנו נלמד מה הפעולות שגברים עושים שיוצרים משיכה ומה הפעולות שגברים עושים שפוגעים במשיכה החל מהחלק הראשון באינטראקציה – איך להתחיל עם בחורה.

רוב הגברים הם אנשים לוגיים. ההיגיון מוביל אותם בחיים. גברים מדברים בהיגיון אחד עם השני, הם לומדים מקצועות ריאליים.לכן, גברים מנסים לדבר עם בחורות בצורה לוגית והגיונית. נשים מצד שני הן יצורים רגשיים. הרגש מוביל אותן בחיים ולא ההיגיון. חשוב להבין שנשים לא מרגישות משיכה כלפי גברים שגורמים להן לחשוב, נשים מרגישות משיכה כלפי גבר שגורם להן להרגיש – דגש חשוב ב- אומנות הפיתוי.

מה עושים רוב הגברים כשהם מדברים עם בחורה? הם נכנסים לתוך שיחה לוגית. בגלל שגברים הם טיפוסים לוגיים הם נכנסים לתוך שיחה לוגית אינפורמטיבית. זה מה שהם רגילים לעשות ולכן זו דרך התקשורת הכי נוחה עבורם.

בקורסהגדולאנחנו מסבירים למשתתפים בצורה עמוקה ומקיפה אודות הפסיכולוגיה הנשית ומה מניע נשים לפי סודות הפיתוי. ברגע שאתה מבין שמה שמניע נשים זה רגש נהיה לך הרבה יותר פשוט לתקשר במועדון. נשים ביסודן מונעות על ידי רגשות. אם יש להן חשקאומצברוחהן יעשו משהו ואם אין אז הן לא יעשו אותו. הן פחות מונעות על ידי שיקולים של היגיון או תועלת.

לפי סודות הפיתוי, גברים מנסים לעשות כל מיני פעולות בשביל לגרום לבחורות להימשך. רוב הפעולות הללו לא גורמות לבחורה להימשך. מאיפה מגיעות הפעולות האלו? ההשפעה החברתית שדיברתי עליה בפרקים קודמים גורמת לגברים לפתח מושג מוטעה של הגורמים למשיכה.לדוגמא, בגלל שאנחנו רואים בטלביזיה מישהו עם אוטו אדום יקר והמון כסף שמצליח עם בחורות אנחנו בטעות חושבים שאולי הדברים האלה ישפיעו על הנשים ויעזרו לנו לגרום להן להימשך.

בין אנשים יש 2 סוגי תקשורת – תקשורתמילוליתותקשורתלאמילולית. כאשר תקשורת מילולית היא תוכן השיחה והמילים שיוצאות לך מהפה ותקשורת לא מילולית מכילה את כל השאר (חלק חשוב ב- סודות הפיתוי).  מחקרים פסיכולוגיים מצאו ש-70% מהתקשורתבין בני אדם היא ברובהלאמילולית. חשוב להבין שמשיכה נוצרת באמצעות תקשורתלאמילוליתבמיוחד בסביבה כמו מועדון או באר רועשעדיףלשיםדגשעלתקשורתלאמילוליתמשום ששם פחות נוח לתקשר בצורה מילולית.

הוסף תגובה