שינויים הורמונאליים בגיל המעבר אצל נשים גורמים לשינוי בחשיבה

שינויים הורמונאליים בגיל המעבר אצל נשים גורמים לשינוי בחשיבה

לאורך רוב התקופות בהיסטוריה נשים לא הגיעו לגיל המעבר, תוחלת החיים הייתה קצרה יותר. היום תוחלת החיים הממוצעת לנשים  עומדת על יותר מ-80 שנים. הגיוני לצפות שנשים תחיינה למעלה מ- 30 שנים לאחר גיל המעבר, שנים שבהן הנשים תוססות, דעתניות, חדות מחשבה, ובדרך – כלל בעלות מקצוע והכנסה. נשים רבות כיום חשות שבשלב גיל המעבר ולאחריו חייהן השתפרו מבחינות רבות ובכלל זה חיי המשפחה ותחומי העניין.  

אם בעבר הלא רחוק היה גיל המעבר נקרא "גיל הבלות" שמבשר את "תחילת הסוף" היום מבינות וחשות נשים רבות שמגיל המעבר ואילך חייהן הפכו מעניינים יותר, מספקים יותר ובגיל הזה יש תבונה רבה יותר. כל התובנות הללו הן תולדה של השינויים ההורמונאליים אותם עוברות הנשים. שינויים אלו גורמים לשינוי עמוק בתודעה ובחשיבה. אם פעם הקדשנו את כל חיינו לאחרים היום אנחנו מתחילות להבין שתשוקות ודחפים יצירתיים שהיו קיימים כל העת בתוכנו והודחקו חייבים לבוא לידי ביטוי. הביולוגיה הנשית גורמת לאשה לשמור על הקן כל עוד ילדיה קטנים, להבליג, לשמר ופעמים רבות לוותר על שאיפותיה וצרכיה למען אחרים. נשים נותנות קדימויות לצרכי הילדים, לצרכי הבעל ומדחיקות למען שלום בית.  בסביבות גיל המעבר מתחולל קונפליקט. מצד אחד גופינו זועק  שינוי ומצד שני חלקנו נאחזות בקיים ובמוכר. תהליך השינוי יכול להצליח אם נפעל במקביל ונקבל על עצמנו אחריות מלאה לחלקנו בבעיות שבחיינו ומצד שני עלינו להיות נכונות להרגיש כאב על אובדן החלקים בחיינו שאותם אנחנו נוטשות כמו איך היו חיינו יכולים להיות שונים "אילו רק".

המוח הנשי מתחיל לעבור שינוי ממשי בתקופה של קדם גיל המעבר. שינוי זה מהווה חלון הזדמנויות עבור הנשים לשנות את חייהן, להביע את עצמן בצורה ברורה ובקול רם, לא לפחוד לכעוס  ולצאת לדרך חדשה מאתגרת ומרתקת. פעמים רבות השינוי המיוחל קורה לאחר תקופה של סערה שאם תשכיל האשה לעבור אותה לערוך "נקיון" אמיתי לרגשותיה, להתאים את אורח חייה לרצונותיה, לשפר את תזונתה היא תוכל לחוות פריחה, וכישרונות חבויים יבואו לידי ביטוי או אז יכולה האשה להגיע להגשמה ולסיפוק מרביים.

 

הוסף תגובה