תביעת ביטוח פנסיוני לקצבת נכות

כיצד מתנהלים היחסים בין התובע לחברת הביטוח?, מהם האמצעים שנוקט התובע על מנת לקבל את מה שמגיע לו?, האם חברות הביטוח יכולות להונות אותו?

ניתן להציג את השלבים לתובע על מנת שיוכל להבין וליישם את זאת מול חברת הביטוח,

1. עליו להגיש מסמכים רפואיים, וזאת בהתייחס לוועדות ביטוח לאומי והחלטותיהם, הם הבסיס לתביעה, אשר חברות הביטוח לא יכולות להפריך אותם.

2. עליו לוותר על סודיות רפואית. ולדאוג ללוח זמנים שלא ימשך יותר מחודש.

3. עליו להציג תלושי שכר אחרונים, ולדאוג להדגיש את התקופה שלא עבד.

החשוב מכל:

1.עליו לדרוש לוח זמנים מחברת הביטוח: היות והם יכולים לחרוג מהכללים ולמשוך זאת חודשים רבים ללא סיבה.

2.עליו לבדוק היכן נמצאים המסמכים שלו: רופאים מקצועיים או רופאים מסכמים.

3. עליו לבדוק עם עו"ד את אופצציית התביעה המשפטית במידה ולא יאשרו לו את התביעה.

יש לציין שהפניה של התובע היא פרטית, ולכן אסור שהצד של חברות הביטוח יעסוק בפוליטיזציה, דהפרסונליזציה, או הטיה מוסרית כולשהיא על מנת לבטל את התביעה. דוגמה לכך הם יחסיי פריפריה מרכז, סטטיסטית תושבי הפריפריה זכו לפחות קיצבאות מחברות הביטוח מתושבי המרכז. כמו כן אזרחים לא יהודים או ישראלים הופלו לרעה. במקרים רבים הסתיימו הדיונים בבתי המשפט בעוגמת נפש לתובע ולכן יש לשים לב היכן האמת נמצאת ומשם להמשיך להילחם.

יש לציין שהפניה של התובע היא פרטית, ולכן אסור שהצד של חברות הביטוח יעסוק בפוליטיזציה, דהפרסונליזציה, או הטיה מוסרית כולשהיא על מנת לבטל את התביעה. דוגמה לכך הם יחסיי פריפריה מרכז, סטטיסטית תושבי הפריפריה זכו לפחות קיצבאות מחברות הביטוח מתושבי המרכז. כמו כן אזרחים לא יהודים או ישראלים הופלו לרעה. במקרים רבים הסתיימו הדיונים בבתי המשפט בעוגמת נפש לתובע ולכן יש לשים לב היכן האמת נמצאת ומשם להמשיך להילחם.

 

הוסף תגובה