החשיבות הגדולה של טיפול בשפכים

החשיבות הגדולה של טיפול בשפכים

הטיפול בשפכים חשוב כי הוא מאפשר להוציא מזהמים מסוכנים מתוך מי הביוב. בנוסף, שיטות טיפול וטיהור שפכים מאפשרות שימוש חוזר במי השפכין לצרכי החקלאות או הזרמה לנחלים

שפכים הם חלק בלתי נפרד ממערכת הביוב והניקוז הארצית ולמעשה גם העולמית. עם זאת, כיום כבר ברור שיש דרכים לנצל את השפכים הללו ואף לעשות בהם שימוש חוזר. בפועל, התנאי החשוב ביותר הוא לטפל בשפכים ולטהר אותם. מהרגע שבו מטפלים בשפכים, מעבירים אותם לתהליך מיחזור מסודר שיש לו המון יתרונות והשלכות.

החשיבות של טיפול בשפכים

מלבד המיחזור והשימוש החוזר בשפכים, חשוב לטפל בהם גם כדי להוציא מתוכם מזהמים מסוכנים. בתוך מי הביוב יש סוגים שונים של מזהמים, חיידקים וכימיקלים שעלולים לגרום נזקים בריאותיים חמורים לאדם ולסביבה. אז אם רוצים להמשיך לחיות לצד השפכים ולדאוג שהם לא יגרמו נזקים עקיפים וישירים, יש צורך לטפל בהם בצורה מסודרת.

מה היה קורה לולא היו מתקנים לטיפול בשפכים?

מתקנים לטיפול בשפכים מאפשרים את הניקוז היעיל ואת השימוש החוזר במי הקולחין. אז קודם כל, אם לא היו מתקנים כאלה – סביר להניח שכל הסביבה הייתה הרבה יותר מזוהמת. זיהום כזה של הסביבה היה גורם נזקים והשלכות שחלקן ברורות לעין וחלקן מתרחשות מאחורי הקלעים. על קצה המזלג, אפשר למשל להזכיר את ההשלכות של ריח לא נעים בכל האזורים שבהם יש מתקנים שמובילים את השפכים החוצה מהעיר או מהמבנה.
מניעת סכנה לבני אדם

חשוב לזכור שהמטרה של טיהור שפכים היא לא רק לעשות בהם שימוש חוזר, אלא בראש ובראשונה למנוע סכנות לבני אדם. אם לא היו מתקנים לטיפול בשפכים, היו הרבה יותר מקרים של זיהומים על רקע חוסר סניטציה והיגיינה. בזכות המתקנים לטיפול וטיהור בשפכים ניתן למנוע בעיות כאלה ולשמור על סביבה בריאה לגברים, נשים ובעלי חיים.

איך מבצעים טיפול בשפכים?

את הטיהור של השפכים מבצעים בטכנולוגיות שונות שנבחרות לפי סוג המזהמים. לכן, יש להקפיד על תהליך מסודר שכולל בתוכו מספר שלבים:

א. הובלת השפכים אל מתקני הטיהור – השלב הראשון בכל תהליך של טיפול בשפכים הוא כמובן להוביל את מי הקולחין בצורה בטוחה ומרוכזת אל מתקני הטיהור. בעוד השפכים עצמם מרוכזים במתקנים שונים, העברה שלהם ביניהם מתבצעת כאשר יש צורך להשתמש בטכנולוגיות מיוחדות עבור סוגים מסוימים של מזהמים.

ב. טיפול בשפכים – בשלב השני מתחילים את הטיפול עצמו, אבל גם כאן יש תהליך מדורג. התהליך מתחיל למשל עם טיפול ראשוני שמבוסס על סינון גס של השפכים, בעוד הטיפול השניוני הוא בעיקרו ביולוגי ובו מנסים לפרק את החומר האורגני ולהרחיק את המוצקים המרחפים. לשם השוואה, השלב השלישי הוא טיפול נוסף לקולחין שמטרתו להעלות את הרמה שלהם ולאפשר את השימוש החוזר.

ג. שימוש חוזר – בשלב האחרון אפשר להוביל חזרה את מי הקולחין לטובת השימוש המבוקש. ברוב המקרים, האפשרויות הן שימוש חוזר במי הקולחין לצרכי התעשייה. במקרים אחרים, יכול להיות שההחלטה תהיה להוביל את מי הקולחין על מנת למלא נהרות או נחלים שזקוקים לעוד מים.
סוגים של מתקני טיהור שפכים

דרך אחרת לראות את החשיבות של טיפול בשפכים היא להשוות בין המתקנים הקיימים. בפועל, המטרה של כל המתקנים היא להוציא את החומרים המזהמים, הכימיקלים והחיידקים מתוך מי השפכים. אבל מנגד, חלק מהמתקנים מבצעים רק סינון מכאני בעוד אחראיים מאפשרים לבצע טיפול ביולוגי אירובי, טיפול ביולוגי אנאירובי או טיפול בשפכים תעשייתיים עם טכנולוגיות שונות.

הוסף תגובה