Nlp – להוציא מן הכוח אל הפועל

 

שיטת NLP אימצה את המודל של חברת וולט דיסני על מנת להמחיש כיצד תהליך שלם של יצירתיות מביא להצלחה והגשמת חזון וחלום לאורך שנים. על פי המודל השיטה כוללת שלושה תהליכים פנימיים:

  • הזיה או חלימה.
  • ריאליזם.
  • ביקורת.

מחוייבות טוטאלית לכל אחד מהשלבים תוך הסתכלות על המטרה הכוללת תגרום להצלחה בכל פרוייקט שתוציאו אל הפועל. שיטת NLP ניסחה את האסטרטגיה בכל שלב.

שלב ראשון – החולם.

כאשר אדם ניצב בתחילת הדרך עליו להסתכל על התמונה השלמה ולהצהיר במכוון ובמתכוון על רצונותיו ומטרותיו. עליו לשאול את עצמו את השאלות הבאות: מה אני רוצה לעשות? מה אני ארוויח מהתהליך? כמו מי או מה אני רוצה להיות? איך אני רואה את הרעיון מתגלגל בעתיד? כיצד אדע שהצלחתי?

 

ניתן לראות בבירור כי השאלות הן בעלות נטייה חיובית של עשייה ורצון ולא של מניעה ואלימינציה.

שלב שני – הריאליסט.

בשלב זה מונחים היסודות הפרקטיים להוצאה מהכוח אל הפועל. שלב זה כולל תכנית אופרטיבית לתהליך. על הריאליסט לשאול את עצמו, כיצד אוציא את הרעיון לפועל? מהם השלבים הספציפיים בדרך? כיצד תחולק האחריות בין האנשים המוציאים לפועל? כיצד אוכל לבחון את התוצאות? מי יעשה זאת? וכו'.

הדגש בשלב זה הוא על עשייה ממשית המובילה, צעד אחר צעד, למטרה אותה ניסחנו בשלב החלימה.

שלב שלישי – שלב המבקר

בשלב זה מנסח בעל הרעיון את אמות המידה ונקודות הביקורת במהלך כל השלבים על מנת למנוע כשלים ולפתור בעיות מבעוד מועד. עליו לשאול את עצמו מהן אמות המידה על פיהן הוא פועל? מדוע עלול הרעיו להכשל? מי עלול להתנגד לרעיון ולמה? מה המחיר שעלי לשלם? מהם הדברים החיוביים אותם אני מפיק מתהליך הביקורת?

אנו רואים אם כן, כי בכל אחד מהשלבים יש לבחון את התמונה הכוללת ולהיות מודע אליה כל הזמן. בדיוק כמו חברת וולט דיסני, תהליך ההוצאה מהכוח אל הפועל הוא תהליך יצירתי כולל ולא פרגמנטי. רק בצורה כזו ניתן להניע את הפעולה קדימה ותוך שיפור מתמיד.

בשיטת NLP לומדים כיצד הופכים את השפה לפעולה ממשית. כיצד משתמשים בכוח הפנימי ובחשיבה החיובית על מנת להוציא רעיונות וחלומות אל הפועל. השיטה גורסת כי רק האדם עצמו על כל פחדיו וחששותיו יכול למנוע מרעיון לצאת אל הפועל והצליח.

קורס NLP עסקי נותן את הכלים ופלטפורמה שעליה ניתן להוציא רעיונות מהכוח אל הפועל.

הוסף תגובה