זכאי גמלת סיעוד – כך תקבלו את הגמלה בכסף

זכאי גמלת סיעוד – כך תקבלו את הגמלה בכסף

מצב סיעודי אינו משאת נפשו של איש, אך מוטב להיערך לכך מראש ולדעת מהן זכויותיכם במקרי סיעוד שונים.

חוק הסיעוד במדינת ישראל מעמיד מספר קריטריונים לזכאות, עבור קבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. עליכם להיות אזרחי ישראל בגיל פרישה ומעלה, במצב סיעודי אך לא מאושפזים במוסד סיעודי ולא מקבלים שום קצבה אחרת ממוסדות המדינה.

אם וכאשר נמצאתם זכאים לגמלת סיעוד, אתם יכולים לבחור בין שתי אפשרויות למימוש הגמלה:

  • קבלת שעות טיפול שבועיות בהתאם לרמת הגמלה שנקבעה.
  • המרת שעות הטיפול בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד או גם במקרים בהם אין מטפל (ואז תקבלו רק חלק מהגמלה בכסף).

קבלת גמלה בכסף לזכאי רמה 1

זכאי רמה 1 מקבלים קצבה חודשית בסך 1,408 שקלים, השווה ל-5.5 שעות טיפול שבועיות על ידי מטפל ישראלי בלבד (ברמה 1 אין זכאות למטפל זר). לחילופין ניתן להמיר חלק משעות הטיפול בכסף, כאשר כל שעת טיפול שווה 256 שקל בחודש.

קבלת גמלה בכסף לזכאי רמה 2 עד 6

ברמה 2 עד 6 זכאים למספר משתנה של שעות טיפול שבועיות על ידי מטפל זר או ישראלי, כאשר כל שעה שווה 205 שקל בחודש. בעלי רמה 2 עד 6 יכולים לבחור אחת משתיים להמרת הגמלה בכסף:

  • להמיר עד 4 שעות טיפול שבועיות בכסף למשך שנה גם ללא אישור.
  • להמיר שליש משעות הטיפול בכסף באישור גורם מוסמך מהביטוח הלאומי.

כאן המקום לציין שגמלה מופחתת בשל הכנסות גבוהות – שווה מחצית משיעורי הגמלה המצוינים מעלה.

כמו כן יש לציין שניתן לקבל את הגמלה בכסף בשילוב עם אחד מהשירותים הנוספים הניתנים לזכאי גמלת סיעוד: מטפל צמוד בבית, מרכז יום לאזרחים ותיקים, מוצרי ספיגה חד פעמיים, לחצן מצוקה וכן שירותי כביסה. גם אם אתם מקבלים גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד, עדיין יש באפשרותכם להמיר לכסף חלק מיחידות השירות הנוספות.

גמלת סיעוד בכסף למעסיקי מטפל צמוד

כאשר בוחרים לקבל גמלה בכסף לצורך העסקת מטפל סיעודי צמוד, ניתן לבחור האם לעשות זאת בצורה ישירה ללא חברת סיעוד כמתווכת – או בהסדר עם חברת סיעוד כלשהי.

מי זכאי להמיר גמלת סיעוד בכסף להעסקת מטפל?
כל אדם שנמצא במצב סיעודי בהתאם למבחן תלות, ועונה על הדרישות הבאות:

  • מעסיק מטפל צמוד (ישראלי או זר) 12 שעות ביממה, לפחות 6 ימים בשבוע.
  • המטפל אינו בן משפחתו של המטופל והוא מועסק בשכר עם חוזה כתוב.
  • אם מדובר במטפל זר, נדרש עבורו היתר העסקה וכן ויזה בתוקף.

כל המידע על העסקת עובדים זרים בסיעוד – באתר קו למעסיק: kav-lamaasik.co.il

הוסף תגובה